Ungdomsuddannelse

Vi hjælper din institution med udfordringer, kriser og behov i forhold til adfærd, kommunikation, konflikter og kultur. Arbejdet med udvikling af god adfærd, konstruktiv kommunikation, fællesskab og en tryg klasserums- og frikvarterskultur er blevet tiltagende kompleks.

En del af de unge der idag kommer på en ungdomsuddannelse har en skolefremmed baggrund. Det kan betyde at måden disse unge forstår sig selv – og deres rolle på uddannelsen ikke altid er den samme som den man er vant til i uddannelsessammenhæng. Det kan udmønte sig i kommunikation, adfærds og konfliktløsningskultur der ikke er understøttende for fællesskab, trivsel og tryghed – hverken i klassen eller på fællesområderne.

Vi har meget solid og konkret erfaring med at hjælpe til med at sikre, at særligt unge med skolefremmed baggrund kan integreres ind i det eksisterende eller ønskede skolemiljø på en måde der skaber følgeskab og fællesskab.

Vi kender ungdomsuddannelsesområdet indefra og udefra. Vi kan hjælpe med at komme på plads med din institutions  udfordringer, behov og ønsker – på en måde der er tilpasset jeres virkelighed og den konkrete kontekst.

Få et samarbejde med os

Har du et ønske om at samarbejde med os eller har du et spørgsmål til os, så ring eller skriv til os via nedenstående oplysninger.

En skræddersyet løsning

Vi arbejder i hele Danmark – også på ikke bro-faste øer og kan hjælpe med kort varsel.