Beslutningsgrundlag

Hvad er et beslutningsgrundlag?

Et beslutningsgrundlag er et ledelsesmæssigt redskab til at afdække en given konfliktfaglig problematik og få eksternt og handlingsorienteret input til , hvordan den givne problematik bedst adresseres og løses indenfor den konkrete kontekst og med de tilrådighed værende ressourcer.

Et beslutningsgrundlag bestilles typisk fordi:

  • Ledelsen ønsker et samlet overblik over og “friske øjne” på adfærds- og trivselsudfordringer i enten personale- eller elevgrupper samt konkrete løsningsforslag
  • Ledelsen ønsker et konfliktfagligt solidt og legitimt udgangspunkt i forhold til at kunne arbejde med og prioritere arbejde og ressourcer i forhold til arbejdsmiljø og trivsel
  • Ledelsen ønsker en vurdering af og løsningsforslag ift. mere specifikke problemstillinger, som f.eks. konflikter mellem bestemte elever og medarbejdere eller konflikter i bestemte klasser
  • Ledelsen ønsker at be- eller afkræfte rygter eller konkrete mistanker om f.eks. mobning, socialkontrol, trusler eller voldsom/intimiderende adfærd på institutionens område – samt forslag til at forebygge, håndtere og løse den givne problematik

Vi afdækker den skjulte virkelighed og lyser på de “blinde pletter”

Vores erfaring er, at vi bidrager med værdifuld viden og ofte finder sammenhænge og perspektiver, der betyder helt nye vinkler og løsningstiltag – tiltag, der ofte ikke adresserer det, der er den “akutte problematik” direkte, men i stedet identificerer nogle mere grundlæggende årsager, der lader sig løse langt lettere, og som herefter betyder, at det, der anses som “den akutte udfordring”, forsvinder.

Handling, konfliktfaglig objektivitet og ressourceeffektivitet

Ledelsen kan ved at få udarbejdet et eksternt beslutningsgrundlag vise og signalere handling samt ønske om grundighed og objektivitet.

Ledelse og organisation sikrer sig ikke at skulle bruge unødig tid og ressourcer på formodninger, holdninger/følelser, men kan i stedet fokusere energien der, hvor det er konfliktfagligt meningsfuldt, konstruktivt og effektivt.

Ledelsen sikrer sig samtidigt at have et tilstrækkeligt og handleorienteret beslutningsgrundlag, hvis der faktisk er forhold, der kalder på handling.

Metode – vi påvirker det vi måler på..

Et beslutningsgrundlag er en rapport, der indeholder meget konkrete vurderinger og anbefalinger. Datagrundlaget for konklusioner er i sagens natur forskelligt.

Dog kombinerer vi ofte den tilgængelige data (trivselsmålinger for elever/medarbejdere) med observation af adfærd samt interviews med de centrale stakeholders. Vores erfaring er, at den viden, som dette kombinerede approach giver, er meget konkret og solid og grebet rigtigt an. Samtidigt er det en meget konstruktiv måde at “gøde jorden” for en konstruktiv og fremadrettet proces med fokus på samarbejde og “eget ansvar” uanset, om det er os eller jer selv, der i givet fald skal facilitere en efterfølgende proces.

Selve dataindsamlingen er således begyndelsen på at løsne op for en given problematik, idet vi sikrer, at relevante parter høres og inddrages, at vi er sikre på, hvad det egentligt er, der er vigtigt og væsentligt for de forskellige parter, og hvad de forskellige parter ser som mulige løsninger og eget bidrag hertil – herunder hvad de enkelte parter ansér som frugtbart eller vigtigt, i forbindelse med en evt. efterfølgende proces eller egentlig løsning af den givne problematik.

Få et samarbejde med os

Har du et ønske om at samarbejde med os eller har du et spørgsmål til os, så ring eller skriv til os via nedenstående oplysninger.

En skræddersyet løsning

Vi arbejder i hele Danmark – også på ikke bro-faste øer og kan hjælpe med kort varsel.