Klassetrivsel

Undertiden sker det, at der opstår nogle problematiske sociale dynamikker i en klasse, og at interaktionen mellem eleverne indbyrdes eller eleverne og læreren simpelthen af den ene eller anden grund går skævt. Når de bagvedliggende årsager til konflikterne er skjulte, kan det være svært at rette op på udfordringerne og opretholde den gode klassetrivsel.

Skoletrygheds pædagogiske konsulenter kan hjælpe skolen med at afkode årsagen til problematiske sociale dynamikker i klasseværelset og på den baggrund give læreren relevant og konkret faglig vejledning til at rette op på de underliggende forhold, som skaber de sociale problemer. Vi hjælper læreren med at genoprette en positiv autoritet i klassen og skabe grobund for et godt klassefællesskab med fokus på at omgås hinanden på en positiv og anerkendende måde.

Indenfor klassetrivsel kan vi hjælpe med:

At finde de årsager og sammenhænge, der skaber udfordringer i klassen.

At rådgive og sparre med læreren om de specifikke forhold i klassens sociale dynamik, som kræver pædagogisk intervention for at forbedre klassens trivsel og læringsfællesskab.

Værktøjer målrettet konkret til at etablere velfungerende sociale rammer for undervisningen.

Få et samarbejde med os

Har du et ønske om at samarbejde med os eller har du et spørgsmål til os, så ring eller skriv til os via nedenstående oplysninger.

En skræddersyet løsning

Vi arbejder i hele Danmark – også på ikke bro-faste øer og kan hjælpe med kort varsel.