Teamsamarbejde

Teamsamarbejdet på skoler og uddannelsesinstitutioner er ofte primært fokuseret på det fag-faglige teamsamarbejde. Når der opstår konflikter i klasserummet, omkring klasserumsregler eller omkring særlige elever er det ofte afgørende at teamsamarbejdet opgraderes til at kunne lykkes med at etablere en fælles strategi, på baggrund af fælles metoder og redskaber, samt at afklare og understøtte teamets evne til i praksis at støtte hinanden samt evne til at koordinere præcise konfliktfaglige/pædagogiske indsatser.

Vi kan styrke jeres teamsamarbejde

Det kan vi hjælpe jer med. Vi har udviklet redskaber og metoder, der er målrettet til at medarbejdere der umiddelbart kan have forskellige tilgange og forståelser af situation og behov, hurtigt kan få etableret et fælles grundlag og referenceramme, hvor positionerne kan se sig selv i. Den position og tilgang vi understøtter kalder vi “empatisk autoritet”.

Vores erfaring er, at der ofte er en del af medarbejderne der har “fået nok”, og har fokus på konsekvenser, og så en gruppe der ikke synes at elevsiden bliver set – og behandlet på en konstruktiv måde. Vi kan hjælpe med at forene de to positioner, således at rammer og procedurer bliver helt tydelige, men på en konstruktiv måde hvor adfærd og kommunikation ikke er konfliktoptrappende – men hvor procedurer og samstemthed i lærergruppen er tydelig – og mærkbar for eleverne. 

Få et samarbejde med os

Har du et ønske om at samarbejde med os eller har du et spørgsmål til os, så ring eller skriv til os via nedenstående oplysninger.

En skræddersyet løsning

Vi arbejder i hele Danmark – også på ikke bro-faste øer og kan hjælpe med kort varsel.