Teamsamarbejde, klasserumsregler og adfærd

Når trivslen i en klasse er udfordret, hvad enten det er eleverne der oplever det, om det er lærerne eller både-og er det vores erfaring at et godt samarbejde mellem klassens lærere er afgørende.
Forudsætningen for at samarbejdet kan blive transformerende for klasserumsmiljøet – og dermed for trivslen for både elever og lærere er at de voksne har et fælles metodisk og redskabsmæssigt konfliktfagligt grundlag – et fælles sprog der kan benyttes til fælles at planlægge og koordinere tiltag, intervention og rammesætning der kan medføre konstruktive forandringer.
Nogle gange har teamet omkring den enkelte klasse ud over et fælles sprog også behov for hjælp til at komme på plads med et fælles perspektiv på udfordringer, muligheder og potentialer . 
Ofte kan teamets medlemmer have forskellige perspektiver på hvad der virker, have et for eensidigt perspektiv på hvad der virker – eller måske helt har opgivet troen på at noget kan virke.
I den situation kan det være frugtbart  at få en objektiv konfliktfaglig “tryktest” på og validering af den praktiske udrulning af forandringstiltag så det sikres at teamets medlemmer i praksis støtter hinanden og den vedtagne strategi og ikke uforvarende kommer til at skabe modstand eller forøge konfliktniveauet
 
Klasserumsregler er ofte noget der både kan være en støtte og hjælp for en god rammesætning af et godt og trygt klassemiljø – men det kan være svært at få etableret et godt samarbejde og fælles perspektiv på enkelte klasserumsregler i teamet og samtidigt kan en uhensigtsmæssig udrulning / tydeliggørelse af særlige klasserumsregler være optrappende i klasserummet.
Klasserumsregler skal på een gang skal være tydelige, meningsfulde, troværdige og virksomme i forhold til den ønskede forandring – men på samme tid skal de formidles og i praksis “gøres” på en måde der skaber følgeskab fra klassen og kan bidrage til at eleverne begynder at tage individuelt og kollektivt ansvar.
På den måde kan lærerteamet stå samlet – selvom de er forskellige – og blive oplevet som legitime “regelhåndhævere” – som en samlet – men forskellig enhed.

Vi kan hjælpe med:

  • Kompetenceudvikling (fælles konfliktfagligt sprog)
  • Facilitering af konfliktfaglig teamsamtale og konfliktfaglig strategi
  • Konfliktfaglig validering af strategi, metoder og interventioner
  • Rådgivning og sparring for udsatte medarbejdere/teams
  • Kommunikationsstrategi og metoder målrettet børn og unge i konfliktfyldte situationer

Få et samarbejde med os

Har du et ønske om at samarbejde med os eller har du et spørgsmål til os, så ring eller skriv til os via nedenstående oplysninger.

En skræddersyet løsning

Vi arbejder i hele Danmark – også på ikke bro-faste øer og kan hjælpe med kort varsel.