Pædagogisk trygheds- og trivselskonsulent/team

Vi er eksperter i forebyggende, tryghedsskabende og udviklende pædagogisk intervention i pædagogiske læringsmiljøer.

VI IMPLEMENTERER

Vi hjælper med at etablere en omsorgsfuld, men konsekvent feedbackkultur i forhold til adfærd, sprogform og sprogbrug.

Vi hjælper jer med at komme godt i gang med at skabe konstruktive og udviklende fællesrum- og fælles arealer. Vi kan tage ansvaret for implementering og for at ”overdrage” et område der ”blot” skal vedligeholdes.

Vi støtter via ”follow step”

Vi kan også arbejde tæt med skolens egne aktører, herunder gårdvagter, pedeller og Tap-medarbejdere og vores konsulenter kan benyttes som sparringspartnere der på baggrund af observation af den enkelte medarbejders virkelighed, adfærd og metoder kan give direkte feedback tæt på de konkrete hændelser. Dette er den mest effektive uddannelses- og udviklingsmetode når det drejer sig om at arbejde professionelt i krydsfeltet mellem egen og andres adfærd.

Vi kan etablere og koordinere en samlet indsats

Når vi skal påvirke adfærd på et konkret område er det også vigtigt at de elever eller unge der har behov for en ekstra hjælpende hånd får den hjælp der er behov for.
Vi kan etablere og koordinere indsatsen i forhold til at skabe og understøtte en tryg og udviklende adfærds- og konfliktkultur. Herunder at aktivere de eksisterende organisatoriske, kommunale, lokale og evt. myndighedsressourcer
Vi kan lave den skriftlige dokumentation der kan sikre tilstrækkelig opmærksomhed og ressourcetildeling.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Brug for hurtig eller akut hjælp?

Hvad enten der er behov for konkret rådgivning, tilstedeværelse/støtte eller pædagogisk intervention kan vi hjælpe hurtigt, konstruktivt og effektivt.

Ring og hør hvordan vi kan hjælpe netop din skole