Mentorordning og coaching

SOCIALFAGLIG MENTORORDNING

Skoletrygheds socialfaglige mentorordning er et tilbud om ekstra støtte og vejledning til unge mennesker, som på grund af personlige, sociale eller særlige faglige vanskeligheder har brug for en hjælpende hånd fra en forstående voksen med særlig viden om unges forhold og de mange forskelligartede udfordringer, som unge tumler med at overkomme på deres vej ind i voksenlivet. Mentoren har en bred og nuanceret pædagogisk tilgang og arbejder relationsorienteret og tillidsskabende med at hjælpe den unge med konkrete og specifikke behov, på både et personligt og fagligt plan. Det kan handle om hjælp og støtte til personlige og sociale problemer, men også fagligt-orienteret om at opbygge gode studievaner, knække koden til ét eller flere specifikke fag eller mere psykologisk-orienteret om at skabe motivation og selvtillid i forhold til studiet.

Unge med et særligt behov for en mentorrelation vil oft e være udfordrede i forhold til fl ere problemstillinger, og mentoren vil, eft er at tillidsrelationen er etableret, derfor arbejde helheds-orienteret med at hjælpe den unge med personlige og sociale problemstillinger såvel som faglige udfordringer.

Skoletrygheds mentor kan hjælpe skolen med:

 • At være brobygger mellem skolen og elevens tilværelse uden for skoletiden.

 • At indgå- og støtte forpligtende aftaler med den unge.
 • Motivation til unge som har mistet lysten til at gå i skole, eller har vanskeligheder med at balancere skole og fritidsliv på en hensigtsmæssig måde.
 • Støtte til udfordrede unge i forhold til at standse negativ adfærd og blive opmærksom på eget ansvar og egne positive handlemuligheder.
 • Støtte til unge med anden kulturel baggrund, som har svært ved at fi nde sig til rette og navigere mellem forskellige kulturelle normer og forventninger.

Mentorordningens målgruppe kan være:

 • Unge som har problemer med at begå sig socialt på en ungdomsuddannelse.

 • Unge med særlige personlige, sociale eller faglige udfordringer.

TERAPI OG SOCIAL COACHING TIL STILLE PIGER

I skolesammenhænge bliver stille piger med personlige, sociale og faglige trivselsproblemer alt for oft e overset, fordi de ikke skaber problemer eller på anden måde vækker uheldig opmærksomhed. Stærk præstationsangst kan imidlertid være både socialt og fagligt invaliderende og kan føre til at ellers fagligtdygtige og motiverede elever opgiver studiet på grund af psykisk mistrivsel.

 

HJÆLP TIL AT TURDE MERE

Skoletrygheds socialfaglige coach hjælper den socialt-hæmmede unge pige ud af rollen som den stille elev. Gennem samtaler med coachen får den stille pige redskaber til at turde springe ud i nye udfordringer og gøre positivt opmærksom på sig selv. Det giver både et langt bedre selvværd, en oplevelse af social succes og ofte også højere karakterer.

Mor til pige på Gymnasium i Aarhus:

”Vores datter havde i lang tid været helt afskåret fra de andre i klassen. Hun deltog aldrig, når der var fester eller andre sociale aktiviteter. Hun var også svær at få i tale herhjemme. Hun kunne sidde i timer og lave lektier, fordi hun gerne ville gøre alt perfekt, men ville alligevel ikke åbne munden i timerne, selvom hun kunne stoffet til fingerspidserne. Hun blev altid syg, når der skulle fremlægges i klassen, og vi måtte flere gange hente hende i forbindelse med eksamen, fordi hun lukkede helt ned og ikke kunne gennemføre. Efter dette forløb har vi en helt anden pige. Hun har stadig lidt svært ved selv at markere i timerne, men er ikke ked af at blive spurgt, når læreren spørger. Hun er også begyndt at gå med et par piger – både i skolen og privat – og har nu for første gang deltaget i to fester med succes. Vores udfordring har også været at få vores datter til at skrue ned for lektierne, fordi hun kunne sidde oppe det meste af natten, hvis ikke hun syntes, det var godt nok, det hun lavede, så hun heller ikke fik sovet nok. Men nu hvor hun har fundet nogle at være sammen med, er hun for det første blevet gladere for at komme i skole, og hun har også fået et mere sundt forhold til sine lektier; nok fordi der nu er noget andet der også trækker. Det påvirker vores datters skoleliv på en god måde. Vi er meget glade; Hun kommer også i skole, når der er fremlæggelser nu.”

Far til pige på Gymnasium i Aarhus:

”Vi er SÅ glade for dette forløb. Vi havde faktisk regnet med, at vi var nødt til at tage vores datter ud af gymnasiet og overveje andre muligheder, eller måske et sabbatår, fordi hun var så langt nede og ingen motivation havde for at komme af sted. Hun snakkede ikke med nogen af de andre piger og gik i panik og græd dagligt, bare hun vidste, at der var prøver eller fremlæggelser i farvandet. Hun har gået i både angstforløb og til psykolog tidligere, men intet har haft den store effekt. Vi havde ikke forventet så stor en forandring hos vores datter på så kort tid. I dag har hun fået en masse veninder, og hun er meget mere aktiv i timerne, siger lærerne. Hun bruger sine øvelser, når hun skal til eksamen eller terminsprøve, og hun klarer sig bedre end tidligere. Men vigtigst af alt har vi en meget mere glad pige derhjemme, som ikke er ked af det om morgenen, når hun skal af sted.”

COACHING TIL MEDARBEJDERE

INDIVIDUELT ELLER SOM TEAM

Lærerrollen kan være krævende og til tider psykisk hård, og særligt lærere med mange udfordrede elever kan opleve et stort behov for faglig støtte, motivation og sparring. Vi tilbyder individuel coaching til lærere, som har brug for faglig coaching og sparring om en specifik case eller problemstilling. Vi tilbyder også teamsparring til lærergrupper, som ønsker at arbejde med at blive bedre til at støtte hinanden, løse problemer sammen og tale om vanskelige problemstillinger. Når først de daglige udfordringer er blevet for meget, kan det være svært for selv de dygtigste medarbejdere at bevare arbejdsglæden. Det er derfor altid en god investering at arbejde med teamsamarbejde og lære at støtte og motivere hinanden i dagligdagen. Teamsamarbejde er en faglig disciplin, som kræver redskaber. Dem leverer vi i en form, som er let at implementere i dagligdagen. Vi laver gerne en skræddersyet løsning, tilrettelagt eft er lige netop jeres konkrete problemstilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os for at få tilrettelagt en løsning målrettet jeres specifikke behov og ønsker.

Coachen kan hjælpe med:

 • Coaching og sparring om en specifik case eller problemstilling.

 • Konfliktfaglige værktøjer målrettet konkrete situationer eller problemfelter, der giver udfordringer.
 • Værktøjer til at støtte hinanden, løse problemer sammen og tale om vanskelige problemstillinger.
 • Problem- og konfliktløsning mellem kolleger, eller mellem kolleger og ledelse.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.