Kursus i konfliktforebyggelse- og håndtering
for lærere og TAP-personale

KURSER I KONFLIKTFOREBYGGELSE- OG HÅNDTERING FOR LÆRERE OG TAP- PERSONALE

Kurset omhandler konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i praksis og kan handle om de konflikter som opstår i klasseværelset (lærere) såvel som konflikter i fællesområder (TAP-personale). Deltagerne får konkret viden om og redskaber til at forebygge og håndtere de typiske udfordringer og konfliktsituationer, der kan opstå i- og udenfor undervisningslokalet.

 

INDHOLD

I arbejdet med forebyggelse, håndtering og løsning af konflikter, er det helt afgørende, at redskaber og metoder tager afsæt i både teoretisk og praktisk viden om konfliktpsykologi og konfliktløsning. Derfor tager vi udgangspunkt i viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og eft er en konfliktsituation. Vi går på opdagelse i deltagernes egne oplevelser og undersøger hvad der er virksomt, hensigtsmæssigt og konfliktfagligt fornuftigt, i de konkrete cases og situationer der tages under behandling.

Deltagerne får viden om de usynlige, kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker vores adfærd i konfliktsituationer. Undervejs i forløbet vil deltagerne lære hvordan forskellige redskaber og metoder kan målrettes til den konkrete kontekst og de situationer eller elevtyper, der giver anledning til udfordringer. Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring, og vi finder sammen løsninger og muligheder i forhold til jeres konkrete udfordringer i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation, adfærd, og praktisk handling.

UDBYTTE FRA ET KURSUS I KONFLIKTHÅNDTERING FOR LÆRERE OG TAP-PERSONALE

Vores kurser i konflikthåndtering giver deltagerne en dybdegående forståelse for konflikter samt færdigheder til at identificere forskellige konflikttyper. Deltagerne trænes i at forstå, hvordan og hvorfor konflikten er opstået. Dertil undervises der i forskellige metoder og værktøjer, som kan bruges til at tackle konflikterne, når de opstår. Udbytte fra kurset er at give deltagerne effektive kommunikation- og problemløsningsmetoder, som er yderst behjælpelige værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter, inden de opstår eller så snart de opstår.

Derudover giver kurset indsigt i og værktøjer til håndtering af elevers reaktioner og svære følelser i stressende situationer, med det formål at skabe en positiv læringsmiljø og en respektfuld kommunikation.

 

De deltagende på kurset bliver i stand til at identificere og behandle magtubalancer, og bidrage aktivt til at skabe en fredelig og inkluderende skolekultur. Deltagernes får også et personligt udbytte fra kurset i form af øget selvtillid og tro på, at de er i stand til at tackle risikofyldte situationer. De bliver ligeledes i stand til at hjælpe og motivere eleverne til at løse konflikter på en positiv og respektfuld måde. Kort fortalt giver kurset de deltagende de nødvendige færdigheder værktøjer til at bidrage til at skabe en  fredelig og inkluderende skolekultur. Kontakt os i dag for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde jer.

3 GODE RÅD TIL AT SKABE TRIVSEL PÅ SKOLER

Hos Skoletryghed har vi mange års erfaring med at hjælpe kunder med forebygge og løse konflikter, samt at opbygge sunde og produktive relationer, med fokus på at minimere  negative konsekvenser af konflikter. Nedenfor er listet vigtige råd, som er med til at sikrer trivsel på skoler.

  • Skab en åben og tryg kommunikationskultur

    For at sikre et sundt læringsmiljø, hvor lærere og elever føler sig godt tilpas, er det vigtigt, at skolen faciliterer trygge rammer, og skaber en atmosfære, hvor både elever og lærere føler sig trygge ved at dele deres meninger og følelser. Når der skabes et trygt miljø, hvor elever og medarbejdere føler, at de bliver hørt og respekteret, er de ofte mere villige til at indgå en dialog for at samarbejde og løse konflikter.

  • Undgå at tage parti
    – Det er vigtigt, at lærerne undgår at tage parti, og i stedet forbliver neutrale, når de arbejder med elever, som oplever konflikter. Det er derfor vigtigt, at lærere udviser objektivitet, og forsøger at høre og forstå begge parters synspunkter. Ved at forblive objektiv kan man bedre hjælpe eleverne med at nå en løsning, der fungerer for dem begge.
  • Hjælp eleverne med at opnå konfliktfaglige færdigheder
    – En måde hvortil man kan hjælpe eleverne til at bakke op om at løse konflikter ved at hjælpe dem med at opnå konflikthåndteringsfærdigheder. Det kan inkludere dannelse af  kommunikationsfærdigheder, problemløsningsteknikker og metoder til at håndtere stærke følelser. Ved at give eleverne disse færdigheder kan de bedre tackle konflikter i fremtiden og undgå eskalering af konflikter. Hos skoletryghed står vi klar til at hjælpe lærere, så de er klædt på, til at kunne hjælpe eleverne med at løse konflikter

OM KURSET

Kursus/temadag

3-7 timer

Målgruppe

Alle undervisere samt ledere, herunder særligt-pædagogisk-leder og uddannelsesledere samt TAP personale.

SKRÆDDERSYEDE KURSER I KONFLIKTHÅNDTERING TIL INSTITUTIONER OG ORGANISATIONER

Hos Skoletryghed er vi specialiserede i at afholde kurser i konflikthåndtering på skoler uddannelsesinstitutioner. Vi underviser blandt andet lærere og andet personale i konfliktløsning mellem elever eller mellem lærere og elever. Vi underviser også lærer og forældre i håndtere konflikter og udfordringer, som kan opstå til større sociale arrangementer og fester.

 

Vores kurser i konflikthåndtering på skoler tilpasses til den enkelte situation og de problemstillinger som opleves. Vi giver skoler og uddannelsesinstitutioner værktøjer og metoder til at kunne håndtere konfliktsituationer, som kan opstå i klasseværelset og i skolemiljøet. Vores undervisning baseres på vores instruktørers kvalificerede viden og lange erfaring inden for området. Har i brug for hjælp til effektiv konfliktløsning eller og værktøjer til at håndtere svære og krævende samtaler mellem elever eller lærere og elever.

 

Vores overbevisning er at effektiv konfliktløsning er en kilde til vækst, udvikling og trivsel. Vores kurser i konflikthåndtering fokuseres på, at give de deltagende værktøjer og konfliktfaglige færdigheder til at kunne håndtere konflikter på en positiv og konstruktiv måde. Formålet med kurserne er, at analysere årsager til at konflikten er opstået, samt at kommunikere med eleverne omkring udfordringerne for at opbygge sunde og produktive relationer. Udfordringer mellem elever og mellem lærer og elev, kan være vidt forskellige. Derfor tilpasser vi vores kurser til at imødekomme forskellige behov, udfordringer og niveauer. Helt grundlæggende tilbyder vi skræddersyede kurser i konflikthåndtering til skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

KONFLIKTHÅNDERINGSKURSER HOS SKOLETRYGHED

Vores konflikthåndteringskursus til fester henvender sig til at klæde lærere og forældre på til at varetage og løse konflikter, hvis de skulle opstå. I dette kursus er der fokus på kommunikationsfærdigheder, problemløsningsteknikker og strategier til, at håndtere stærke følelser og reaktioner i et stressende miljø. På kurset opstilles forskellige scenarier, hvor der arbejdes sammen for at finde en løsning. Med vores konflikthåndteringskursus bliver lærere og forældre mere selvsikre og forberedte på at kunne håndtere enhver situation, som kan opstå til fester og andre sociale begivenheder.

 

Kontakt os i dag og hør mere om hvad vi kan tilbyde jer.

 

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.