Konflikthåndteringskursus for festpersonale

KURSER I KONFLIKTHÅNDTERING TIL FESTER

Kurset i konflikthåndtering for festpersonale, handler om, hvordan man ved at anvende forskellige sociale tilgange og kommunikative værktøjer, kan nedtrappe og nedskalere konflikter i stedet for at optrappe dem med konfrontatorisk adfærd.

 

PRAKTISK INDSIGT I KONFLIKTHÅNDTERING

Når deltagerne har gennemgået kurset, vil de have tilegnet sig praktiske og letanvendelige redskaber til at analysere og håndtere forskellige typer konkrete konfliktsituationer, som kan opstå i et festmiljø. Alle der deltager tilfredsstillende modtager et kursusbevis i konflikthåndtering, som vi står inde for med vores høje faglige kvalitetsstandard, opnået gennem 20 års erfaring i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i festmiljøer; det er summen af vores erfaring med konflikthåndtering der gør, at vores undervisning kombinerer et højt fagligt niveau med en konkret og praktisk tilgang, som er umiddelbart anvendelig i virkelige konfliktsituationer.

STYRK SIKKERHEDEN VED FESTARRANGEMENTER MED ET KONFLIKTHÅNDTERINGSKURSUS

Ved fester og større sociale arrangementer er der en risiko for, at der kan opstå konflikter mellem eleverne. Konflikterne kan virke voldsomme og være vanskelige for lærere og forældre at håndtere. Konflikterne kan opstå i situationer, hvor nogle eleverne har en følelse af, at de bliver ekskluderet eller truet af andre elever. I disse situationer kan der opstå misforståelser og uenigheder mellem eleverne. Det er vigtigt, at konflikterne håndteres, så de ikke skalere og får alvorlige konsekvenser. Hvis konflikterne ikke håndteres, er der en risiko for, at det kan påvirke elevernes indbyrdes forhold og generelle trivsel.

 

Med et kursus i konflikthåndtering som er målrettet sikkerhed ved fester, forsikrer vi, at I får de bedste forudsætninger for at kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Kurset er en god investering for både lærere og forældre, som vil føle sig mere trygge og bedre rustet til at tackle svære situationer.

 

FÅ VÆRKTØJER TIL EFFEKTIV KONFLIKTHÅNDTERING TIL FESTER

Vores kursus i konflikthåndtering er særligt værdifuldt for lærere og forældre, som har fået til opgave at påtage sig ansvarsrollen og agere sikkerhedsvagter i forbindelse med fester, sociale arrangementer på skoler eller ved større private arrangementer. Efter kurset er de deltagende i stand til, at identificere og håndtere potentielle konfliktsituationer på en effektiv og konstruktiv måde. Dette er med til at eliminere og forebygge eskalering af konflikter, og tilsikrer, at der skabes trygge rammer og bevares en god stemning og atmosfære til fester.

 

UDBYTTE FRA KURSET

Udbyttet af et kursus i konflikthåndtering styrker ligeledes samarbejdet og relationerne mellem de lærere, forældre og elever, som deltager til arrangementet. Kurset danner forudsætninger for at være med til at skabe en harmonisk og inkluderende skolekultur, hvor tryghed er i højsæde, og hvor eleverne trives, føler sig trygge, og kan hygge sig.

På kurset vil der ud fra fagene konflikthåndtering, eventsikkerhed og fysisk og psykisk førstehjælp bl.a. blive arbejdet med de følgende emner:

 • Tilgang til berusede:
  – Kommunikation og konflikthåndtering af berusede deltagere i tilspidsede situationer.
 • Tilgang til stoffer og stofpåvirkede:
  – Hvordan forholder man sig til stoffer og stofpåvirkede?
  – Hvad skal man gøre i tilfælde af en overdosis?
 • Tilgang til tilskadekomne:
  – Hvordan kommunikeres bedst med den tilskadekomne?
  – Hvordan kontakter man hjælp? – Hvordan kan man yde førstehjælp i situationen?
 • Kommunikation til festdeltagere i tilfælde af evakuering:
  – Hvordan undgår man at skabe panik?
  – Hvordan håndteres skræmte deltagere?
 • Kommunikation med politiet:
  – Hvordan samarbejder man bedst med politiet?
 • Teamwork i konfliktsituationer:
  – Samarbejde, koordinering og kommunikation med kolleger i en konfliktsituation.
 • Personlig sikkerhed i konfliktsituationer:
  – Hvornår bør man holde sig udenfor, og hvornår skal man trække sig?

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.