Bistand ved risikosamtaler

BISTAND VED RISIKOSAMTALER

Det er de færreste ledere, som bryder sig om at bortvise deres elever. Men indimellem kan det være et nødvendigt ansvar at tage for at understøtte god adfærd, trivsel og fællesskab på skolen. Skoletryghed yder bistand til skoler i forbindelse med risikosamtaler, hvor der ofte kræves en høj konfliktfaglig kompetence. Vi kan hjælpe med konkrete konfliktfaglige værktøjer til at håndtere situationer, hvor elever må meddeles en bortvisning, så dette formidles på en pædagogisk måde, som understøtter hensigten med sanktionen frem for at føre til yderligere konflikt.

 

PROFESSIONELLE VURDERINGER OG GODE RAMMER FOR KONFLIKTFAGLIGE SAMTALER

Med vores ekspertise sikres skolen rammerne for et trygt, konfliktfagligt og professionelt møde. Det sker med afsæt i en socialt bæredygtig løsning, som viser hensyn til den enkelte elev, hvilket samtidig kan være til gavn for den enkelte leder, som ikke ønsker at blive genstand for negativ opmærksomhed eller intensiveret konflikt. Vi foretager risikovurderinger, som kan være behjælpelige for ledelsen i forhold til den generelle og specifikke håndtering af elever, som udviser en uheldig adfærd. Vi knytter evidensgrundlag, for negativ og positiv adfærd, til konfliktfaglige vurderinger og anbefalinger, som giver skolen et optimalt beslutningsgrundlag at tage udgangspunkt i. Vi laver gerne en skræddersyet løsning, tilrettelagt eft er lige netop jeres konkrete problemstilling, og derfor anbefaler vi at kontakte os for at få en specifik løsning.

Vi kan hjælpe med:

  • Professionelle procedurer for konfliktforebyggende risikosamtaler.
  • Risikovurdering og risikovurderingsredskaber.
  • Pædagogiske redskaber til at understøtte at eventuelle sanktioner får en hensigtsmæssig effekt frem for at virke kontraproduktivt.
  • Konfliktfaglige vurderinger og anbefalinger.
  • Tilstedeværelse som konfliktfaglig tredjepart, som kan bidrage med dokumentation af processen, notetagning og lignende, såvel som rådgivning undervejs.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.