Vil du videre med om vores ydelser?

Hverdag

Vil du læse mere om vores hverdagsydelser?Læs mere »

Fest

Vil du læse mere om vores festsydelser?Læs mere »

Trygge rammer

Vi sørger for trygge rammer til skolens arrangementer med vores empatiske og profesionelle sikkerhedspersonale.

Kompetencegivende kurser

Vi tilbyder kompetencegivende kurser til både festudvalg, læreransvarlige og ledelse, der sikrer, at uddannelsesinstitutionen er klædt på til, at afvikle succesfulde fester.

Analyser og handlingsplaner

Vi laver gennemarbejdede analyser og handlingsplaner for at løse skolens sociale udfordringer – både til fester og i skolens dagtimer.

Vi gør festerne tryggere for over

0

Elever

Vores kunder siger

“På Handelsgymnasiet i Århus har vi i en årrække afviklet vores fester i samarbejde med Skoletryghed. Som skole sætter vi stor pris på sikkerhedskonsulenternes tydeligt professionelle tilgang til konflikthåndtering. Vi har gennem årene oplevet en meget positiv udvikling i retning af problemfrie fester med god stemning.”

Henrik Chistensen, Lektor – Aarhus Business College, Vejlby

“Marselisborg Gymnasium har gennem flere år samarbejdet med Skoletryghed om afvikling af skolens elevfester. Senest har vi samarbejdet om afviklingen af det større arrangement InterMGP, hvor 10 skoler fra hele Aarhus og omegn deltog. Skoletryghed’s professionelle og empatiske sikkerhedspersonale har en stor del af æren af, at arrangementet forløb til elever og læreres store tilfredshed.”

Hans Christian Hulvej, Uddannelsesleder – Marselisborg Gymnasium

“I Skoletryghed har vi fået en stærk og konstruktiv sparringspartner ikke kun i forhold til afvikling af fester og cafeer, men også omkring forebyggende indsatser. Der er i fællesskab udviklet et klart regelsæt i forbindelse med fester og cafeer. Et regelsæt der er tydeligt beskrevet og løbende kommunikeres til eleverne. Det mindsker konfliktsituationer med eleverne under festerne. Endvidere er der faste aftaler omkring ansvarsfordeling og opgaver fordelt mellem Skoletrygheds personale og vores skoles repræsentanter, og detaljer klares under den løbende briefing.

Desuden oplever vi at Skoletryghed er proaktive omkring styrkelse af et solidt og vedholdende festudvalg, og at de til hver en tid står til rådighed med råd og vejledning omkring udvikling af et godt skolemiljø. Tiltag udvikles i et tæt samarbejde mellem dem og os. Vi kan varmt anbefale Skoletryghed som samarbejdspartner.”

– Jeannette Timmermann Bonnén, Vicerektor på Aarhus Handelsgymnasium, Risskov

“På Handelsgymnasiet i Viby har vi nu i en årrække haft fornøjelsen af et samarbejde med Skoletryghed i forbindelse med afholdelsen af vores fester og cafeer. Som skole sætter vi stor pris på tydelig og god kommunikation til og med eleverne, hvilket Skoletryghed i den grad har udvist.
Dialog og respekt har ligeledes været kendetegn i vores gode samarbejde og bidrager positivt til det gode skolemiljø, vi har her på Viemosevej.

-Gustave Ntandikiye, Lektor, cand. merc., Aarhus Handelsgymnasium

Skal vi tage hånd om Jeres næste arrangement?