VELKOMMEN HOS SKOLETRYGHED

Vi hjælper skoler og uddannelsesinstitutioner med udfordringer, kriser og behov i forhold til adfærd, kommunikation, konflikter og kultur.

Fællesområder

Vi kan helt konkret hjælpe med vejledning i udformning, implementering og kommunikation af ordensregler og vejledende retningslinjer for brug af fællesområder. 

Klassen

Skoletrygheds erfarne konsulenter kan bl.a. rådgive lærere, som står med særlige udfordringer om klasserumsstyring.

Akut hjælp

Vi kan tilbyde akut hjælp hvad enten det handler om konflikt- volds- eller trusselssituationer eller situationer omkring mistrivsel, dårligt klassemiljø og mobning.

Akademikere med sikkerhedsbaggrund og konkret erfaring

Hvorfor har sikkerhedsbaggrund og konkret erfaring betydning? 

Fordi det betyder, at vi ved hvordan man i praksis håndterer og løser udfordringer med mobbende, voldsom, grænseoverskridende eller farlig adfærd på en måde der på een gang løser den konkrete udfordring, skaber tryghed blandt elever og gode arbejdsvilkår for medarbejderne.