Tema for Ungdomsuddannelserne: hvordan sættes positivt fokus på læring og god adfærd.

 

 

Uanset om du er ansat i folkeskolen, på et gymnasium, eller på en af de korte eller lange uddannelser, kan vi bidrage til et bedre psykisk arbejdsmiljø og til en hverdag uden konflikter. 

Vi har mange års erfaring fra hele uddannelsessektoren på både ledelses- og medarbejderniveau. 

Selvom udfordringerne på de enkelte skoler er meget individuelle,ved vi, at der også er en række fællesnævnere. Vi er vant til at arbejde i spændingsfeltet mellem børn og unge, det pædagogiske personale og ledelsen. 

hvordan sættes positivt fokus på læring og god adfærd?

Udgangspunkt

Gennem vores arbejde på mange ungdomsuddannelser kan vi se, at der er stort behov for en større opmærksomhed på unges adfærd og omgangsformer. Opmærksomheden skal først og fremmest sikre det bedste fundament for et godt læringsmiljø – forstået som både et læringsmiljø i traditionel faglig forstand, men også læring mht. til sociale omgangsformer, empati osv. Omgangsformerne er vigtige både i selve undervisningssituationen og i rummet uden for undervisningen, som altid indirekte påvirker læringen i klasselokalet.

Nye udfordringer:

  • Flere og flere unge tager en ungdomsuddannelse og er sammen på store institutioner i mange timer om dagen.
  • En bredere rekruttering til ungdomsuddannelserne som medfører større forskellighed blandt eleverne.
  • Større spredning af elever med anden etnicitet end dansk medfører nye kulturer på uddannelsesinstitutionerne.
  • De sociale mediers store betydning for ungdomsgruppen.
  • Målet for at være på/tage en ungdomsuddannelse er ikke det samme for alle de unge.

Hertil kommer den nye Bekendtgørelse vedr. Studie- og Ordensregler, som i høj grad har fokus på adfærd, og som giver ungdomsuddannelserne en række nye muligheder og beføjelser, der både vil involvere personale og elever.

Fokus.

Der bør være et bredt fokus på alle de rum, hvor eleverne færdes på institutionen, fordi de alle indgår i institutionens samlede læringsplatform.

  1. Kasselokalet og de tilhørende læringsrum (de forskelige læringsrum uden for klasselokalerne)
  2. Fællesområderne – både i frikvartererne og i lektionerne. Hvordan fungerer de både fysisk og psykisk og også i forhold til de sociale mediers indflydelse?
  3. Fester og cafeer.

I a) er lærere og undervisningspersonale til stede. De varetager den pædagogiske opgave og den pædagogiske intervention i dette læringsrum.

I b) + c) er principielt ”voksenfrie” rum, hvor der ikke i traditionel forstand finder læring sted, men hvor omgangsformerne alligevel påvirker institutionens samlede læringsmiljø.

Vi forkorter afstanden mellem teorien, som I lærer på vores uddannelser og det praksisnære arbejde i jeres dagligdag.

Ring til direktør Jon Valdemar Andersen på  7023 1921 eller send en mail til jon@forebygkonflikt.dk

Du kan også  læse om dig et af vores åbne kurser

Godt psykisk arbejdsmiljø

Vold og trusler

Kommunikation

Teamsamarbejde