Skolevagt og pædagogisk team

SKOLEVAGT

Skoletryghed tilbyder, via en tilstedeværelse i dagtimerne, hjælp til at skabe et trygt, fysisk-sikkert og positivt læringsmiljø på skolen for såvel elever som lærere. Med særligt uddannede skolevagter, der er diskrete men synlige i dagligdagen på skolen, skabes rammerne for et trygt skolemiljø. Skolevagtens arbejde er forankret i dialog og empatisk interaktion med eleverne, og de er særligt uddannede til at afhjælpe sociale spændinger gennem pædagogisk intervention. Alle skolevagter besidder derfor udover den lovpligtige vagtuddannelse ligeledes særlige kommunikative, konfliktforebyggende og pædagogiske kompetencer – fl ere har en faglig baggrund inden for pædagogik eller anden relevant uddannelse eller erfaring med kommunikation med unge.

Skolevagten hjælpe med at:

 • Skabe ekstra tryghed for medarbejdere og elever.
 • Gribe ind og stoppe konflikter.
 • Sikre at skolens ordensregler bliver overholdt.
 • Forhindre hærværk og tyveri.
 • Sikre uvedkommende holdes ude.
 • Yde førstehjælp og kontakte rette personer i tilfælde af ulykker.
 • Foretage et grundigt rapportarbejde som sikrer skolen evidensgrundlag for eventuelle udfordringer eller dokumentation i tilfælde af forsikringsanliggender.

PÆDAGOGISK TEAM

Det kan være en udfordring at skabe et trygt og positivt læringsmiljø i dagligdagen, hvor der også tages vare om elevernes sociale velbefindende i pauserne mellem undervisningstimerne. Lærerens opmærksomhed er som udgangspunkt først og fremmest rettet mod undervisningen, men for eleverne er den sociale interaktion i frikvarteret en mindst ligeså vigtig del af skoledagen.

 

TRIVSEL OG TRYGHED I HVERDAGEN

Skoletrygheds Pædagogiske Team kan hjælpe skolen med at sikre tryghed og trivsel for eleverne i frikvartererne ved bl.a. at opretholde ordensregler og forebygge og afhjælpe konflikter. I folkeskolesammenhæng kan Skoletrygheds Pædagogiske Team assistere den traditionelle gårdvagt, mens Det Pædagogiske Team på gymnasieskoler kan bidrage som voksne trygheds-personer, der understøtter skolens ordensregler og hjælper med konfliktforebyggelse, håndtering af konfliktsituationer og mægling i små som store uoverensstemmelser mellem eleverne.

 

HJÆLP TIL NYE ELEVER VED STUDIESTART

Det er vores oplevelse, at der særligt omkring studiestart kan være et ekstra behov på ungdomsuddannelserne for pædagogiske voksne, der med deres tilstedeværelse kan holde lidt øje med de nye elever, opretholde ordensregler, forebygge mobning og mægle i eventuelle konflikter. Det Pædagogiske Team sikrer, at potentielle konflikter bliver håndteret forsvarligt i situationen, så lærerne kan koncentrere sig om det, de er specialister i – nemlig undervisning!

Pædagogisk team hjælpe med at:

 • Skabe ekstra tryghed for medarbejdere og elever.
 • Forebygge og afhjælpe konflikter.
 • Være opmærksomme på mobning.
 • Holde øje med elevernes trivsel.
 • Understøtte ordensregler.

 • Mægle i uoverensstemmelser mellem eleverne.
 • Observere og rapportere sociale udfordringer og trivselsproblematikker. (Rapportarbejdet kan bl.a. understøtte beslutningsgrundlag og bruges som dokumentation af sociale problematikker, i forhold til eventuelle samtaler med forældre og/eller elever).

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.