Bistand ved risikosamtaler

Det er aldrig rart at bortvise en elev. Men idet kan ndimellem være et nødvendigt ansvar at tage for at understøtte god adfærd, trivsel og fælleskab på skolen.

Skoletryghed yder bistand til skoler i forbindelse med samtaler, som kræver en høj konfliktfaglig kompetence. Med vores hjælp kan I sikre rammerne for et konfliktfagligt og professionelt møde med eleven. ved at tage man afsæt en den rigtige tilgang og viser man hensyn til den enkelte elev og undgår at blive genstand for en negativ opmærksomhed.

Vi foretager risikovurderinger, som kanfor ledelsen med den generelle og specifikke håndtering af elever, som udviser et uheldig adfærd. Vi lægger vores praktiske og teoretiske vidensgrundlag for både negativ og positiv adfærd til grund for konfliktfaglige vurderinger og anbefalinger, som kan give jer det optimale beslutningsgrundlag til de svære samtaler.

Vi har særligt gode erfaringer med:

  • Tidlig opsporing og forebyggende indsatser. 
  • Analyser af elever i et helhedsorienteret perspektiv.
  • Systematisk og planlagt håndtering til løsning af konflikter.
  • Bæredygtige drøftelser med konfliktfulde elever.
  • Dialogmodeller til risikosamtaler og konfliktfaglige mødeforløb, eksempelvis mht. adfærdskorrigerende samtaler, advarsler eller bortvisninger.
  • Tryghedsskabende tilstedeværelse (Synlig eller usynlig).
  • Deltagelse i mødet som objektiv 3.part (for at undgå misforståelser), evt. med notats-opgave.
  • Rådgivning om forberedelse til risikosamtaler.
  • Udarbejdelse af ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag.

Hvad end jeres konfliktfaglige område er. Kan  Skoletryghed skabe jer en ramme og et fundament til fundament for en bæredygtig løsning, som understøtter netop jeres forhold og ønsker kontekst og målsætning.