PRÆHOSPITAL ENHED

PRÆHOSPITAL INDSATS TIL SKOLEFESTEN GIVER TRYGHED – OG SIKKERHED

PRÆHOSPITAL INDSATS TIL SKOLEFESTEN GIVER TRYGHED – OG SIKKERHED

  • Den præhospitale indsats varer hele arrangementet fra start til slut.
  • En kvalificeret førstehjælpe til vurdering og behandling af alkoholpåvirkede og/eller tilskadekomne elever.
  • Kontakt til eksterne parter ved behov, såsom forældre og alarmcentralen.
  • Udførligt rapportarbejde på baggrund af hvert arrangement med formulering af sanktioner og anbefalinger.

Beskrivelse af MEDIC-konsulentens formål

MEDIC-konsulenten har som formål at lave akut medicinske vurderinger og behandlinger af tilskadekomne elever eller elever der er bevidsthedssvækkede grundet alkoholpåvirkning. Endvidere er MEDIC-konsulenten kompetent til at vurderer hvornår en elev befinder sig i en livsfarlig påvirkning af den almene tilstand og har brug for kvalificeret førstehjælp. MEDIC-konsulenten foretager ligeledes kontakten til de rette instanser ved behov (alarmcentral, lægevagt, forældre/værge).

MEDIC-konsulentens indsats bygger på det betragtningsgrundlag, at udviklingen af et skadeniveau eller overforbrug af alkohol skal tages i opløbet frem for at påbegynde en indsats i retrospekt, når skaden allerede er sket. På denne måde har MEDIC-konsulenten også forebyggelse som formål.

Ved brug af kvalitative metoder, samt et udførligt rapportarbejde, har MEDIC-konsulenten til opgave at facilitere et samarbejde med skolen omkring den skadesforebyggende indsats.

MEDIC-konsulentens relevans og aktualitet

At investere penge i en skadesforebyggende enhed som MEDIC kan måske virke som en større investering, hvis ikke det på forhånd vides, hvorfor en MEDIC er relevant.

Hvis I som skole gerne vil være sikker på, at I træffer den rigtige beslutning, så anbefaler vi, at I ser en MEDIC an i forhold til hvilken betydning, det kan have for Jer. Giv os et kald for nærmere information og få et tilbud som også tager højde for jeres situation.

På andre skoler har SkoleTryghed erfaring med, at der er brug for en MEDIC, så snart det skal vurderes:

  • Hvorvidt en elev er for alkoholpåvirket til at fortsætte sin deltagelse i arrangementet, og hvornår der skal tages kontakt til rette instanser (alarmcentral, lægevagt, forældre/værge).
  • Hvorvidt en elev befinder sig i en livsfarlig påvirkning af den almene tilstand og har brug for kvalificeret førstehjælp.

Det er erfaringen fra andre skoler, at det kan være svært at nå igennem til alarmcentralen med beskrivelser af, hvilken hjælp den alkoholpåvirkede tilskadekomne elev har brug for. Det handler nemlig ofte om at kunne kommunikere ud fra den rette forståelse og faglige indsigt, og når der er tale om nødsituationer, er der brug for konkrete erfaringer med førstehjælp.

  • MEDIC har en baggrund i præhospital indsats og er kompetent til at yde en kvalificeret førstehjælp på stedet.

Indimellem sker det også, at alkohol, som en del af unges festkultur, er centrum for opmærksomhed i medierne. Af denne årsag kan skolerne hurtigt stå for skud med spørgsmål som kalder på flere restriktioner og grænser for unges festkultur. I denne forbindelse anbefaler SkoleTryghed at holde de unges forbrug af alkohol under skarpt opsyn via MEDICs indsats, og på baggrund af kvalitative metoder, samt et udførligt rapportarbejde, indgå i et samarbejde, der kan skabe indblik i de unges drikkevaner.

Beskrivelse af kvalifikationer for MEDIC-konsulenten

MEDIC er enhed, der sideløbende med MFE (den misbrugsforebyggende indsats) er udvidet til også at have et ansvar for den præhospitale indsats til arrangementerne. Både ”MEDIC”  og”MFE”  fungerer således begge som et vigtigt supplement til Skoletrygheds sikkerhedskonsulenter, og udgør i forlængelse heraf en vigtig indsats, når der skal etableres tryghed og sikkerhed til arrangementerne.

MEDICs indsats udføres som regel af en medicinstuderende, der har overstået første del af deres lægefaglige embedseksamen (bestået bachelor i medicin), og som samtidig har ekstrauddannelse eller konkrete erfaringer med akutmedicinske vurderinger og behandlinger af elever, som er påvirket af alkohol og/eller er kommet til skade.

Udover at den enkelte MEDIC-konsulent har gennemgået en praktisk træning i præhospital indsats, har Skoletrygheds daglige leder, sikkerhedschef og teamleder foretaget en vurdering af den enkelte MEDIC-konsulents evner inden for nævnte felt.

Som forudsætning for at gennemgå en praktisk træning i præhospital indsats, har MEDIC-konsulenten forinden kvalificeret sig som almindelig sikkerhedskonsulent. I denne forbindelse har Skoletrygheds HR ansvarlig foretaget en vurdering af MEDIC-konsulentens grundlæggende evner inden for nævnte felt.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Brug for hurtig eller akut hjælp?

Hvad enten der er behov for konkret rådgivning, tilstedeværelse/støtte eller pædagogisk intervention kan vi hjælpe hurtigt, konstruktivt og effektivt.

Ring og hør hvordan vi kan hjælpe netop din skole