Narkotikabekæmpelse

MISBRUGSFOREBYGGENDE ENHED (MFE)

Den misbrugsforebyggende enhed (MFE) hjælper skolen med at etablere en omsorgsfuld men konsekvent anti-narkotikakultur på institutionen. Skoleledelsen og MFE vil med udgangspunkt i skolens behov og ønsker planlægge en forebyggende pædagogisk indsats. Skoletrygheds specialuddannede misbrugskonsulenter afdækker skolens udfordringer med stoffer og yder kompetent og proaktiv pædagogisk støtte og vejledning til udfordrede elever under skolens arrangementer. Vores arbejde med misbrugsforebyggelse og afdækning af eventuelle misbrugsproblemer på skolen tager afsæt i observation af elevernes adfærd under arrangementer. For at opnå det bedste resultat er det endvidere afgørende, at skolens holdninger og værdier fremgår tydeligt i det misbrugsforebyggende arbejde. Alt hvad MFE laver, er derfor eft er aft ale med skolen og skræddersyet eft er institutionens specifikke behov og ønsker.

EN HELHEDSORIENTERET LØSNING PÅ FIRE NIVEAUER
MFE forebygger og afhjælper skolens problemer med narkotiske stoff er på fire niveauer:

 • MFE afdækker udfordringer med stoffer på skolen gennem test af overflader og elever under arrangementer, kombineret med uformel dialog med eleverne (Alt foregår i fuldkommen diskretion). Vores fokus er at give skolen det store overblik over misbrugets omfang, og gøre det muligt at handle inden misbrugskulturen bliver et akut problem.
 • MFE fortæller eleverne om skolens narkopolitik og det forebyggende arbejde mod narkotiske stoffer på skolen. På den måde hjælper MFE skolen med at understøtte det misbrugsforebyggende arbejde ved at sende eleverne et klart signal om skolens narkotikapolitik og værdier.
 • MFE hjælper skolen med at sikre en tryg og narkotikafri festkultur ved at yde pædagogisk støtte til eleverne og hjælpe dem med at tage de rigtige beslutninger i løbet af festen.
 • MFE udarbejder indsatsrapporter, skolen kan bruge til evaluering af eksisterende tiltag, som beslutningsgrundlag for nye initiativer, samt som dokumentation for skolens indsats mod stofmisbrug til skolefesterne.

NARKOHUND

Ved brug af narkohund som supplement til MFE forøges styrken af både signalværdi og indsatsværdi af narkotikabekæmpelsen. Narkohunden er et effektivt middel til at opdage stoffer gemt på personer, narkotikapakker skjult i et område eller medbragt i en parkeret bil. Derudover kan selve rygtet om brug af narkohund ved et festarrangement have en stærk præventiv effekt.

I praksis sker der, med en kombinationen af MFE og Skoletrygheds narkohund, derfor en kraftig forstærkning af indsatsen mod de narkotiske stoffer på følgende eftersøgningsområder:

 • Tasker og jakker i gaderoben.
 • Parkerede biler på parkeringspladsen.
 • Gennemgang af rygegården og stisystemet omkring skolen.
 • Skabe, planter, toiletområder, loft plader eller andre rum oplagte til at gemme stoff er.
 • Detektering af narkotiske stoffer gemt på personer.

Fordelen ved narkohund

 • En narkohund fungerer bedst inden festen går rigtig i gang, hvis der eksempelvis skal søges efter stoffer gemt på skolen.
 • Hvis der skal opsnuses stoffer under køhåndtering, hvilket også har en klar signalværdi.
 • Hvis man skal finde ud af om enkelte personer, som udtages til kontrol, er i besiddelse af stoffer.

Oplæg til elever om misbrugskultur

Den præventive, såvel som den aktive, indsats mod en allerede eksisterende stofkultur på skolen, forudsætter samarbejde og vidensdeling med eleverne for at skabe en positiv udvikling.

Eleverne har brug for at forstå de fysiologiske og sociale farer ved at rode sig ud i et stofmisbrug, og de bør af pædagogiske grunde kende skolens holdning og tiltag på området. Tilsvarende er det nødvendigt for den misbrugsforbyggende indsats at opnå kendskab til elevernes egne perspektiver og erfaringer med stoffer. Derfor har Skoletrygheds misbrugskonsulenter udviklet et særligt oplæg til eleverne om misbrugskultur, som i modsætning til gængse oplæg om stoffers skadelige virkninger er tilrettelagt med udgangspunkt i skolens kultur og virkelighed med aktiv inddragelse af elevernes egne perspektiver og erfaringer med stoffer. Skoletryghed har erfaring med, at alt andet er minimalt virkningsfuldt.

 

Udgangspunkt i skolemiljøets lokale kultur og sociale værdier

For at kunne sætte fokus på stoffernes skyggeside, er det vigtigt at få talt ind i elevernes kultur og få italesat deres spørgsmål omkring det at tage stoffer. For at styrke oplæggets interesseværdi og troværdighed for eleverne vil de generelle forklaringer om stoffernes fysiologiske og sociale virkninger derfor endvidere blive underbygget med konkrete case-eksempler, som tager udgangspunkt i skolemiljøets lokale kultur og sociale værdier. Skoletryghed har god erfaring med at en sådan tilgang, som inddrager konkrete og genkendelige cases såvel som elevernes egne erfaringer med stoffer, er med til effektivt at skærpe elevernes opmærksomhed om stofmisbrugets farer, og samtidig sender et stærkt signal om skolens stofmisbrugspolitik.

Misbrugsforebyggende helhedsløsning (MFE-pakken)

Det er Skoletrygheds erfaringer, at stofmisbrug på skoler kan være en kompleks og dynamisk udfordring, som indimellem kræver en flerstrenget og fleksibel løsningstilgang tilpasset den enkelte skoles særlige kultur, elevmiljø og værdier.

På baggrund af vores erfaringer har vi derfor sammensat en misbrugsforbyggende helhedsløsning, hvor vi kombinerer fire misbrugsforebyggende tiltag i en sammenhængende indsats:

 • Grundig problemafdækning af skolens udfordringer med stofmisbrug.
 • Information til eleverne om stofmisbrugsproblematikken og om skolens politik.
 • En aktiv og effektiv bekæmpelse af stofmisbrug til skolens fester som sender et klart signal om skolens værdier. Med vores pakkeløsning får skolen en sammenhængende og koordineret indsats mellem Den Misbrugsforebyggende Enhed, aktion med narkohund og Skoletrygheds særlige informationsindsamlere.
 • Skoletrygheds særlige informationsindsamlere, som undersøger skolens eventuelle udfordringer med stoff er og taler uformelt og fortroligt med eleverne om deres viden.

Pakkens indhold

 • Den Misbrugsforebyggende Enhed
 • Skoletrygheds oplæg til eleverne om misbrugskultur
 • Indsats med narkohund
 • Skoletrygheds informationsindsamlere
 • Årsrapport

KOMBINEREDE TILTAG STYRKER INDSATSEN

Indsatsen med MFE og Narkohund styrkes yderligere med deltagelse af Skoletrygheds informationsindsamlere som har stor erfaring i at opnå specifik viden om en lokal stofkultur. Erfaringsmæssigt er det enormt virksomt at forsøge at påvirke en nyetableret stofkultur indefra, kombineret med at den med misbrugsforebyggende indsatser påvirkes udefra. Den todelte indsats giver anledning til et forstærket pres på personer, der enten sælger eller formidler adgang til salg af stoffer. På den måde reduceres sandsynligheden for, at elever i risikozonen kommer i uføre.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.