Mødetræning

MÅLGRUPPE OG FORMÅL

Kurset giver praksisorienterede indsigter og metoder til hvordan, man som team og organisation kan få mest muligt ud af sine møder. Kurset er målrettet medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner med et pædagogisk formål og ansvar i forhold til den enkelte borger, men indeholder også tilgange og metoder, som vil være alment anvendelige i diverse organisatoriske sammenhænge. Formålet er at styrke kvaliteten af mødet som et samarbejds- og udviklingsforum, der understøtter den faglige samtale om løsning af den pædagogiske/socialfaglige kerneopgave.

FAGLIGHED OG ERFARING

Kurset er baseret på Center for Konfliktløsning mangeårige erfaringer med at rådgive pædagogiske institutioner og frontlinjeorganisationer om tilgange, metoder og strategier i arbejdet med at styrke løsningen af kerneopgaver og forbedre trivsel og tilfredshed for såvel medarbejdere som borgere. På baggrund af vores erfaringsbaserede indsigter i mødets (ofte uudnyttede) potentiale som faglig ressource udbyder vi her et kursus, som vil give metoder og inspiration til at højne den faglige værdi af mødet som faglig platform for pædagogiske og socialfaglige medarbejdere.

BESKRIVELSE

Møder er en central del af enhver organisations sociale liv, men samtidig er der ofte en tendens til, at indholdet let drukner i tilbagevendende driftssnak, som ikke skaber rum til at komme i dybden med problemstillingerne og få sat nyt perspektiv på deltagernes faglige erfaringer og udfordringer. Kurset i mødetræning har til formål at give deltagerne indsigt i en række inspirerende tilgange og let anvendelige metoder til at afholde møder med fokus på at styrke en kontinuerlig og engagerende faglig samtale om kerneopgaverne i det pædagogiske/socialfaglige arbejde.

Det handler om at flytte mødeindholdet fra løs driftsnak til reflekteret fagligt forum for udveksling af erfaringer, kollegial sparring og udvikling af nye målsætninger, tilgange og strategier. Udgangspunktet er at styrke mødet som en faglig ressource for den enkelte medarbejders konkrete pædagogiske/socialfaglige arbejde. Derfor er det vigtigt, at mødet kan skabe rum for faglig sparring om den enkelte mødedeltagers faglige perspektiver, erfaringer og konkrete udfordringer. Det gode møde kan på den måde blive forum for både faglig udvikling, reflekteret evaluering af indsatser og planlægning af nye pædagogiske/socialfaglige målsætninger og tiltag.

På kurset vil vi også se på mere generelle metoder til god mødeplanlægning og mødeafvikling.
Vi vil bl.a. se på, hvordan man gennem dagsorden og planlægning kan få sat gode rammer op for en effektiv strukturering af mødet. Det handler bl.a. om overblik over faglige formål og ambitioner med mødet, og hvordan man realistisk kan få sat tid og ressourcer af til at indløse forventningerne.

Udbytte ved kurset:
Kurset introducerer velafprøvede og let implementerbare tilgange og metoder til at understøtte og fremme en god og værdiskabende mødekultur for såvel organisationen som den enkelte medarbejder, herunder:

  • Mødet som fagligt forum
  • Opfølgning og evaluering af indsatser
  • Udvikling af nye faglige målsætninger
  • Tilgang til dagsordensætning og mødestruktur

Form:
Kursus/workshop: 2/8 timer

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.