Kursus i regler, procedurer og konsekvenser

MÅLGRUPPE OG FORMÅL

Kurset giver viden om metoder og strategier til konstruktiv og konfliktreducerende håndtering af regler og procedurer i det borgernære arbejde i offentlige institutioner. Målgruppen kan f.eks. være medarbejdere, som arbejder med børn og unge, flygtninge eller mennesker med misbrugsproblematikker. Formålet er at understøtte og fremme en øget bevidsthed om, hvordan regler og regelhåndtering bedst muligt understøtter de bagvedliggende formål og hensigter.

FAGLIGHED OG ERFARING

Kurset er baseret på Center for Konfliktløsning mangeårige erfaringer med at rådgive pædagogiske institutioner og frontlinjeorganisationer om tilgange og metoder til regler og regelhåndhævelse.
Vi ved af erfaring, hvor afgørende det er for tillid og samarbejde, at reglerne er klare og fornuftige i forhold til kerneopgaven. Regler skal kunne forklares, begrundes og gøres fornuftige af personalet, og uenighed i en personalegruppe om fortolkning eller praksis i forhold til forskellige regler vedrørende borgeren/eleven kan derfor være undergravende for samarbejdet.
På baggrund af den indsigt har vi udviklet et kursus, hvor deltagerne præsenteres for praktiske tilgange, der på en let og overskuelig måde kan bruges som samtale- og procesredskab til f.eks. team-møder, eller i forbindelse med generel afklaring af konfliktskabende regler og rammer i organisationen. Deltagerne vil kort sagt lære en række metoder til regelpraksis, som styrker formålet om samarbejde, faglighed, og at borgeren gives de bedst mulige vilkår for at samarbejde eller udvikle sig.

BESKRIVELSE

På kurset vil vi med udgangspunkt i relevant socialfaglig viden og deltagernes egne faglige erfaringer med regler og regelhåndhævelse gennemgå forskellige perspektiver på regelhåndtering. Udgangspunktet er erkendelsen af, at regler for at fungere efter hensigten skal give mening både for dem der håndhæver reglerne, og for dem reglerne håndhæves over for. Derfor vil kurset have fokus på, hvordan man kan etablere en god og konstruktiv dialog om regler, både i mødet med borgeren og internt mellem kolleger med forskellige faglige holdninger til regelpraksis.

Man vil ofte opdage, at de regler der fylder mest og skaber flest konflikter, er de regler som i realiteten er overflødige, svære at begrunde eller kontraproduktive i forhold til deres egentlige formål. Regelevaluering og regelsanering kan dermed være en oplagt mulighed for at fjerne årsagerne til unødige konflikter. Med afsæt i den indsigt præsenteres kursusdeltagerne for en række praktiske tilgange, der på en let og overskuelig måde kan bruges som samtale- og procesredskaber til generel afklaring af konfliktskabende regler og rammer i organisationen.

Borgerens oplevelse af såvel fairness som uvilkårlighed i håndhævelsen af regler er også afgørende for at undgå unødige konflikter. Derfor er faglig dialog med målsætningen om at udvikle en ensartet fortolkning af reglerne, som også rummer plads til at tilgodese den enkelte borgers specifikke behov og problematikker afgørende. På den baggrund vil kurset derfor give praktiske tilgange og let anvendelige metoder i forhold til case-sparring om regelhåndtering, med den målsætning at borgeren gives de bedst mulige vilkår for at samarbejde eller udvikle sig.

Udbytte ved kurset:
Kursets udbytte er en række let anvendelige indsigter og metoder til konstruktiv håndtering af regler og regelhåndhævelse, herunder bl.a.:

  • Kortlægning af regler og normer for regelhåndhævelse
  • Evaluering af om regler er hensigtsmæssige og understøtter deres formål
  • Tilgange til regelsanering
  • Facilitering af faglig dialog om regler og regelhåndhævelse
  • Regelforklaring med fokus på borgerens perspektiv

Form:
Kursus/workshop: 2/8 timer

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.