Kursus i modtagerrettet kommunikation til antiautoritære borgere

MÅLGRUPPE OG FORMÅL

Kurset giver viden om konstruktiv og konfliktreducerende kommunikation med antiautoritære borgere. Målgruppen er medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner, og formålet er at understøtte og fremme en øget bevidsthed om metoder og strategier til modtagerorienteret kommunikation. Deltagerne vil få indsigt i den antiautoritære borgers psykologi og lære en række kommunikationsfaglige værktøjer med udgangspunkt i, hvordan man med modtagerrettet kommunikation kan fremme positiv dialog og samarbejde med borgeren.

FAGLIGHED OG ERFARING

Center for Konfliktløsning har mange års erfaring med at rådgive frontlinjeorganisationer om sociale problemstillinger og konstruktiv konfliktløsning. På kurset ‘Modtagerrettet kommunikation til antiautoritære borgere’ kombinerer vi vores omfattende erfaringer fra samarbejdet med frontlinjeorganisationer med indsigter hentet i socialteoretiske vidensfelter og metodetilgange fra den anvendte kommunikationspsykologi. Ved at kombinere teori med praksis understøtter vi med inddragelse af deltagernes egne faglige perspektiver arbejdet med at styrke en velfungerende interaktion mellem medarbejderen og den antiautoritære borger i det borgernære arbejde.

BESKRIVELSE

I frontlinjen mellem borger og “system” kan man i mødet med den antiautoritære borger hurtigt komme under pres, og som frontlinjemedarbejder står man måske ikke kun overfor den enkelte antiautoritære borger, men også overfor borgerens lige så “genstridigt” antiautoritære pårørende. I den situation kan man som fagperson nemt komme til at føle sin autoritet så stærkt truet, at man uden egentlig at ønske det søger tilflugt i en stejl og afvisende autokratisk attitude, som blot yderligere bekræfter den antiautoritære borgers oplevelse af at møde en diktatorisk skrankepave. Så følger ofte mistillid, frustration, konfrontation og konflikt til gene og ubehag for alle involverede.
Men den antiautoritære indstilling er ikke blot et fænomen blandt en lille gruppe “genstridige” borgere; den antiautoritære indstilling kan frontlinjemedarbejderen nemlig også i andre faglige sammenhænge risikere at finde hos kollegaen eller endda hos sig selv i mødet med en overordnet.

For autoritet er ikke længere, hvad den var en gang. Det skyldes en demokratisk og antiautoritær kulturforandring, som har fundet sted i vores samfund op igennem det tyvende århundrede.
I “gamle dage” fandtes fasttømret autoritet og omgangsformer funderet på tydeligt markerede magtrelationer og roller og relationer baseret på et alment accepteret og uomgængeligt hierarki. Sådan er det bare ikke længere. Vi er kulturelt frisatte med al den frihed og forvirring, det indebærer. Vi er uden fortidens faste sociale rammer, og derfor er vi nødt til at forholde os bevidst til den måde, vi kommunikerer på. Det handler om at udvikle en tilgang til kommunikation, som er i omgangshøjde med det antiautoritære menneskes forventninger om flad magtstruktur og dialog.

Kursets udgangspunkt er erkendelsen af, at den danske borger typisk er utilbøjelig til at acceptere en autoritet, der ikke er villig til at gå i dialog og møde borgeren i øjenhøjde som samtalepartner. Autoritative systemforklaringer vil ofte blive mødt med en negativ indstilling, og det er derfor vigtigt at kunne begrunde og forklare på en måde, der giver mening ud fra borgerens perspektiv. På kurset vil vi med afsæt i en række socialpsykologiske og kommunikationsfaglige indsigter arbejde med kommunikative strategier og metoder, der understøtter konstruktiv dialog og samarbejde i mødet med den antiautoritære borger. Det handler grundlæggende om at udvikle nogle principper for god kommunikation, der kan danne grundlag for åben og ligeværdig dialog med borgeren. Vi vil derfor arbejde med, hvordan man med indlevelsesevne og forståelse for modtagerens perspektiv kan kommunikere på en måde, som fremmer gensidig forståelse og respekt i mødet med den antiautoritære borger. For det er den kommunikation, som opleves som meningsfuld og respektfuld, der fører til positive relationer og et konstruktivt samarbejde.

Udbytte ved kurset:
Kurset vil give praksisorienteret grundviden om kommunikation til antiautoritære borgere, herunder viden om:

  • Antiautoritær kommunikationspsykologi
  • Betydning af attitude, ordvalg og henvendelsesform for kommunikationssucces
  • Empati og indlevelse som kommunikationstilgang
  • Kommunikation til antiautoritære i et modtagerorienteret perspektiv

Form:
Kursus/workshop: 2/8 timer

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.