Kursus i Empatisk autoritet, empatisk nonverbal kommunikation og tydelig/troværdig rammesætning

MÅLGRUPPE OG FORMÅL

Kurset giver praksisorienteret viden om empatisk nonverbal kommunikation og tydelig/troværdig rammesætning som tilgang til empatisk autoritetsudøvelse. Kurset er målrettet frontlinje-personale og andre medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner. Formålet er at give medarbejderne praktiske og letanvendelige indsigter i, hvordan man med empatisk nonverbal kommunikation og tydelig/troværdig rammesætning kan bidrage til at skabe et positivt samarbejde med borgeren, der mindsker risikoen for konfrontationer og konfliktsituationer.

FAGLIGHED OG ERFARING

Kurset er baseret på Center for Konfliktløsnings mangeårige erfaringer i arbejdet med at facilitere løsninger af forskellige pædagogiske og sociale udfordringer med udgangspunkt i vores store konfliktfaglig viden. På baggrund af vores erfaringer har vi udviklet konceptet empatisk autoritet, der er en tilgang til autoritetsudøvelse, som handler om at signalere respekt for modparten og samtidig beholde autoriteten. Empatisk autoritet er en troværdig og tillidsvækkende autoritet, der minimerer risikoen for konflikter og fremmer et godt og konstruktivt samarbejde.

BESKRIVELSE

Empatisk autoritet er en tilgang til autoritetsudøvelse med udgangspunkt i indsigter og metoder til hvordan, man med fokus på empatiske signalgivning – verbalt såvel som nonverbalt – kan skabe tillid, sympati og troværdighed i mødet med andre mennesker. Når man som ansvarlig fagperson udøver myndighed overfor en borger, så består den empatiske autoritet i en balancegang mellem på en gang at signalere respekt for borgeren og samtidig beholde autoriteten. Empatisk autoritet handler dermed kort sagt om, at man med bevidsthed om at udseende positive, anerkendende og tillidsvækkende signaler i ord, attituder og kropssprog kan udøve en troværdig og tillidsvækkende autoritet, der fremmer et godt og konstruktivt samarbejde.

På kurset vil vi arbejde med principper for kropssprog og bevidsthed om egen nonverbale kommunikation. Deltagerne vil bl.a. lære tilgange til hvordan, man med et empatisk kropssprog kan underbygge en positiv feedback-struktur i det sociale samspil med andre mennesker. Det handler grundlæggende om, at kropssproget skal være hensigtsmæssigt i forhold til det, man ønsker at opnå. Et fjendtligt eller afvisende kropssprog vil ofte automatisk fremkalde lignende reaktioner hos andre, og det er jo aldrig et godt udgangspunkt for positiv dialog og samarbejde.

Vi vil også arbejde med empatisk autoritet som tilgang til tydelig og troværdig rammesætning. Troværdighed i mødet mellem mennesker afhænger bl.a. af, om kropssproget matcher det talte sprog, og om den erklærede hensigt understøttes af den samlede attitude i henvendelsesformen. Når man udøver empatisk autoritet, er man tydelig og troværdig i sin kommunikation, samtidig med at man signalerer anerkendelse af modpartens værdighed og perspektiv på situationen.

Empatisk autoritet er ikke noget, man kan lære at praktisere fuldt ud fra den ene dag til den næste, men tilgangen og metoderne er umiddelbart anvendelige og kan praktiseres af alle i alle slags sociale situationer og rammer – hvad enten de er af faglig eller privatlivsmæssig karakter. Derfor er kursets indsigter og metoder også et nyttigt sæt af sociale værktøjer, som deltagerne vil kunne tage med sig videre i livet og kontinuerligt øve sig i at mestre.

Udbytte ved kurset:
Kurset introducerer empatisk autoritet som tilgang til tydelig og troværdig kommunikation og rammesætning. Kurset vil give:

  • Bevidsthed om nonverbal kommunikations betydning
  • Metoder til tydelig og troværdig rammesætning
  • Forståelse af empatisk kommunikation som tilgang til autoritetsudøvelse
  • Den anerkendende attitude som metode til at opnå relationel kapital og undgå konflikt

Form

Kursus/workshop: 2/8 timer

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.