Kursus i Garderobestyring

Elever i garderoben lærer at håndtere gæsters værdigenstande efter Skoletrygheds procedurerer

BARKURSUS

  • Sortiment, priser og mersalg
  • Betaling, pengehåndtering og sikkerhed
  • Unødig spild og optimering af indtjening
  • Socialt ansvarlighed

Hvad skal der sælges i baren og til hvilke priser? Vi tager fat i sortimentet i baren for at se på hvilke muligheder baren har. Festudvalget får i denne forbindelse en forståelse af hvordan priser i baren og sortimentet hænger sammen, hvilket åbner op for en række muligheder med henblik på mersalg. Samtidig vil vi tage fat på emner som socialt ansvarlighed over for medstuderende der har drukket for meget, betaling, pengehåndtering og sikkerhed i baren. Kurset er også inklusiv hvordan man undgår unødig spild og skaber en optimering af indtjening. Der vil alt i alt tages fat på emner som har kæmpe betydning for hvordan bar-personalet kan være med til at løse barens opgaver på en professionel og effektiv måde.

GADEROBEKURSUS

  • Lovgivning og regler
  • Opstilling af gaderobe
  • Gaderobeprocedure

Gaderobe-personalet bliver sat ind i de juridiske rammer for afvikling af gaderoben sat af Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Derudover gennemgås rigtige erstatnings-sager, med henblik på at vise hvordan lign. situationer kan undgås.

Gaderobe-personalet bliver sat ind i et samarbejde om den bedste og mest sikre opstilling af gaderoben. Derudover lærer de at udforme en procedure for hvordan opstilling og afvikling af gaderoben foregår mest effektiv. I tilknytning hertil udarbejdes en procedure for glemte sager, samt for nedlukning af gaderoben.

CASESTUDY

Et casestudy kan være fordelagtigt i forhold til at kunne levere et skræddersyet kursus, som tager udgangspunkt i de problemstillinger der gør sig gældende bag baren eller i gaderoben hos jer. Det viser sig ofte frugtbart at få kastet lys på virkeligheden som udgør personalets blinde vinkler dvs. den uformelle kultur.

Casestudy inkluderer 6 timers observationsarbejde med fokus på både baren og gaderoben. Efterbearbejdning af observationsmateriale 3 timer. Det gælder om at få observeret hvordan baren eller gaderoben håndteres på de mest spidsbelastede tidpunkter, samt at få identificeret hvordan konkrete udfordringer fremtræder for personalet og takles under afvikling. Bemærk: casestudy kan kun købes hvis der ved siden af er købt et kursus.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Skal eleverne i garderoben blive skarpe på afviklingen?

Hvad enten der er behov for konkret rådgivning, tilstedeværelse/støtte eller pædagogisk intervention kan vi hjælpe hurtigt, konstruktivt og effektivt.

Ring og hør hvordan vi kan hjælpe netop din skole

KURSUS I GARDEROBESTYRING

EN GARDEROBE UDEN KAOS. Skoletrygheds lynkursus i garderobestryring uddanner festudvalg og elever i bedste praksis for afvikling af garderoben.

Skoletryghed garderobeprocedure
Deltagerene sættes ind i vores procedure for håndtering af garderoben, således afviklingen sker gnidningfrit under en fælles forståelsesramme

Garderobestying i praksis
Deltagerne lærer at tackle de praktiske udfordringer, der kan opstå i garderoben, herunder kødannelse, henlagte gentande mm.

Love og regler for garderoben
Deltagerne fåår et indgående kendskab til de juridske rammer for garderoben, således alt forløber efter bogen under arrangementet

Format
Vi kommer til jer.

Længde
2 timer

PRISER Lukket
Enkelt 4.499 kr.


Tilmelding & bestilling:
Email: daniel@skoletryghed.dk
Tlf: 7070 5085