Festudvalgskurset

Dette populære kursus lægger fundamentet for et velfungerende festudvalg, der skaber værdi for skolen og dets fester.

FREMTIDENS FESTUDVALG

Hos Skoletryghed ser vi festudvalg som små innovative og social-økonomisk virksomheder, der har behov for at organisere sig og samarbejde effektivt for at kunne være værdiskabende for den tilknyttede ungdomsuddannelse. Kurset lægger fundamentet for et velfungerende festudvalg og tager udgangspunkt i Skoletryghed-ledelsesmodellen, der er skræddersyet til de funktioner et festudvalg udgør, herunder bar, gaderobe mm. Kurset sikrer, at eleverne er klar til at håndtere de praktiske, juridiske og organisatoriske udfordringer, der følger som medlem i en festorganisation.

Kursets store fokus er at udvikle festudvalget til den gode arbejdsplads, der eksisterer for at gøre elevfesterne til katalysatoren for trivsel, kompetenceudvikling og sunde fællesskaber på skolen.

“Trygfest har hjulpet festudvalget på min skole utrolig meget med Festudvalgskursus. Det var nogle sjove og lærerige timer hvor vi fik en masse gode råd, bl.a. Hvordan vi får delt opgaverne ud som jeg, som formand, ikke står med alt selv. Kurset gav os rigtig meget i forhold til samarbejde og fik os skubbet i gang med at få skabt et bedre fællesskab, hvilket vi allerede nu har fået.”

– Katrine Corfitsen, HTX Viby

Festudvalgsformand

Organisations og ansvarsfordeling
Festudvalget lærer at organisere sig som en lille virksomhed og fordele de operative og administrative roller mellem dets medlemmer, så alle er med til at løfte festudvalgets opgaver på en professionel og effektiv måde.

Samarbejde og positiv kommunikation
Festudvalget lærer igennem teambuilding at bruge hinandens kompetencer på kryds og tværs og at forebygge konflikter internt. Derudover får festudvalget metoder til at kommunikere og give feedback til hinanden og skolens ledelse.

Mødeteknik og evalueringsmetoder
Festudvalget får et indgående kendskab til mødeteknikker og evalueringsmetoder, der sikrer konstant positiv udvikling i organisationen og dens fester.

Love og regler for afvikling af fester
Festudvalget bliver sat ind i de juridiske rammer for elevfester, herunder forsikringspolicer og reglementer under afvikling af arrangementer.

Som en del af forløbet får deltagerne et kursusbevis, der bekræfter at medlemmer besidder de fornødne redskaber for at samarbejde og organisere sig som et kompetent festudvalg. Derudover for festudvalget Festudvalgsmappen – et redskab, der hjælper festudvalget til at videreføre know-how fra årgang til årgang.

Format
Kurset afvikles både som et åbent og lukket.

Længde
6 timer

PRISER Åbent Lukket
Enkelt 1.400 kr. pr. deltager 18.000 kr.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

kontakt@skoletryghed.dk

70 70 50 85

Vil du vide mere om Skoletryghed og vores kurser?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus a mollis ipsum. Pellentesque venenatis, lectus in consectetur finibus, metus quam pharetra sem,