Klasserumsstyring og lærerautoritet

KLASSERUMSSTYRRING OG LÆRERAUTORITET

At få en klasse til at fungere som et trygt og stimulerende fællesskab for læring og social udvikling kan være en stor udfordring, som kræver både lærerautoritet og pædagogisk indsigt for at lykkes. Læreren spiller i sagens natur en afgørende rolle som formidler af skolens sociale kultur, når elever med forskellige og oft e meget uensartede baggrunde, personligheder, faglige- og personlige styrker og svagheder skal lære at omgås hinanden på en positiv og anerkendende måde.
Særligt med hensyn til elever som har svært ved at afkode den sociale kultur på en ungdomsuddannelse, kan skolen, såvel som den enkelte lærer, stå med nogle udfordringer i forhold til adfærd, som kræver ekstra rådgivning og vejledning fra professionelle med specifikke pædagogiske kompetencer og erfaringer på området. Skoletrygheds erfarne konsulenter kan rådgive lærere, som står med særlige udfordringer, om klasserumsstyring og vejlede om brug af forskellige socialfaglige og pædagogiske værktøjer til at etablere velfungerende sociale rammer for undervisningen samt en anerkendende, men konsekvent, lærerautoritet i klasseværelset.

Vores erfaring er, at de sociale udfordringer i klasselokalet aldrig er uoverkommelige, når blot læreren får de rette pædagogiske værktøjer til at spille eleverne gode.

Vi kan hjælpe med:

Praktisk indsigt i forskellige elevtyper, sociale hierarkier og dynamikker i en elevgruppe.

Pædagogiske teknikker til at skabe lærerautoritet og velfungerende sociale spilleregler.

Redskaber til at håndhæve regler på en måde som skaber respekt og mindsker konflikter.

Rådgivning om konfliktforebyggelse og konstruktiv konfliktløsning i klassen.

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.