Hjernen som medspiller

MÅLGRUPPE OG FORMÅL

Kurset giver praksisorienteret viden om den måde, hjernens funktion påvirker vores almene reaktionsmønstre i såvel samarbejde som konfliktsituationer. Kurset er målrettet frontlinje-personale og andre medarbejdere med borgernært arbejde i offentlige institutioner. Formålet med kurset er at anvende hjerneforskningens indsigter i vores mentale system til at styrke evnen til at etablere positivt samarbejde og håndtere konflikter og negative følelser konstruktivt.

FAGLIGHED OG ERFARING

Center for Konfliktløsning har mange års erfaring med at rådgive frontlinjeorganisationer om sociale problemstillinger og konstruktiv konfliktløsning. På kurset ‘Hjernen som medspiller’ kombinerer vi vores omfattende erfaringer fra arbejdet med ledere, medarbejdere og borgere i frontlinjeorganisationer med metodetilgange hentet i hjerneforskningens videnskabelige indsigter. Ved at kombinere teori med praksis understøtter vi med inddragelse af deltagernes egne faglige perspektiver arbejdet med at styrke en velfungerende social praksis i det borgernære arbejde.

BESKRIVELSE

Vores mentale og følelsesmæssige tilstande har afgørende betydning for vores oplevelse af virkeligheden og for vores dømmekraft. Det fænomen kaldes i psykologien for affektiv realisme og går ud på, at vores følelsesmæssige (affektive) tilstande skaber virkeligheder. Men ved at forstå vores mentale system kan vi blive bevidste og reflekterede om følelser og lære at håndtere dem bedre, både i os selv og andre. For selvom vi mennesker kan være meget forskellige, så er vi alle fra naturens hånd grundlæggende udstyret med den samme hjerne, og dermed også med de samme instinktive reaktionsmønstre på positiv og negativ stimuli. Vi reagerer alle umiddelbart med instinktive flugt- eller kampreaktioner, når vi føler os truede, mens vi reagerer med tillid og imødekommenhed, når vi føler os mødt med velvilje og er trygge ved vores omgivelser.

På kurset dykker vi ned i hjerneforskningens mange praktiske indsigter i vores hjernes funktion for at blive klogere på vores mentale system. Vi vil se på følelser og adfærd som reaktion på positiv og negativ stimuli for at få en større forståelse for egne og andres reaktioner i forskellige sociale situationer. Med viden om hjernen kan man nemlig både lære at se sig selv mentalt i kortene og blive bedre til at aflæse, hvad der sker i hjernen på det andet menneske i den sociale interaktion. Det er nyttig indsigt, fordi vi med forståelse af hjernens instinktive reaktionsmønstre kan blive bedre til at håndtere og imødegå negative følelser hos os selv og andre på en konstruktiv måde.

I det borgernære arbejde kan hjerneforskningens indsigter bl.a. hjælpe os til at forstå hvilke mentale modeller, som vi kan forvente, at borgeren møder medarbejderen og organisationen med.
Ud fra vores viden om den sociale kontekst og det almenmenneskelige mentale reaktionssystem, så kan mødet mellem borgeren og medarbejderen i organisationen beskrives hjernemæssigt. Denne viden kan bruges aktivt til at forberede en social ramme og tilgang til mødet med borgeren, som ved at stimulere positive følelser og reaktionsmønstre fremmer et konstruktivt samarbejde.

Ved vi for eksempel, at borgeren sandsynligvis er nervøs og utryg ved mødet, så ved vi også, at borgeren hjernemæssigt er i “rød” tilstand, det vil sige i flugt- og kampberedskab. Her handler det om at få borgeren over i “grøn” tilstand, det vil sige samarbejdshjerne. I den situation er det ekstra vigtigt at signalere imødekommenhed i ord, kropssprog og attitude for at facilitere trygge rammer og gensidig tillid som udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde. Det handler altså med andre ord om bevidst at anvende indsigten i hjernens funktion til at spille borgeren god i situationen. Viden om hjernen som medspiller i vores sociale interaktion kan på den måde bruges til at bygge bro mellem mennesker og fremme tillidsfuldt samarbejde.

Udbytte ved kurset:
Kurset giver praksisorienteret indsigt i hjernen som mentalt system, og introducerer tilgange og metoder til at anvende indsigterne til at styrke tillid og positivt samarbejde. Herunder:

  • Praktisk viden om hjernen som mentalt system
  • Viden om følelser og deres neurobiologiske udgangspunkt
  • Viden til at afkode andre menneskers følelsesmæssige hjernetilstand
  • Metoder til at forstå og håndtere negative følelser og reaktioner konstruktivt
  • Tilgange til at fremme positive mentale reaktionsmønstre

Form:
Kursus/workshop: 2/8 timer

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.