Field consulting

HAR I SVÆRT VED AT SE, HVAD MERE I KAN GØRE FOR AT LØSE OP FOR PROBLEMER MED ADFÆRD OG KONFLIKTER? ELLER ER I UDFORDRET PÅ SIKKERHED?

Så lad os se på jeres virkelighed/organisation og hjælpe jer med at løse udfordringerne – Vores viden, erfaring, særlige baggrund og metoder gør, at vi ofte ser mønstre og muligheder, som kan være usynlige for jer.

SÅDAN GØR VI

Vi besøger jer og tager en tur rundt sammen med jer i jeres praksis, så vi kan give jer “hands on” feedback på sammenhænge, dynamikker og særlige fokusområder. Derudover foretager vi gerne interviews med centrale medarbejdere for at få perspektiv på problemstillingerne indefra. Når det handler om adfærd, konflikt-forebyggelse og lignende, er det nemlig altafgørende at se de konkrete forhold og lytte til centrale erfaringer; både for at forstå problematikkerne og for at få øje på løsningerne (det gælder, hvad enten det drejer sig om medarbejderadfærd, sikkerhedsudfordringer, konfliktproblematikker i interaktionen mellem medarbejdere og borgere, eller elevers adfærd med videre.)

EKSPERTER I SIKKERHED

Vi ved, hvor sikkerhedsproblemerne kan opstå, og hvad der skal være styr på, for at sikkerheden er i orden. Er jeres sikkerhedsprocedurer opdaterede? Er de tænkt til ende? Har I gennemgået dem for uforudsete hændelser (nye sikkerhedstiltag,
døre, vinduer osv.)? Er alle medarbejdere bekendt med Formel Procedure, og er de bevidste om detaljen i forhold til, at proceduren lader sig gøre i praksis på den måde, man forestiller sig? Har jeres procedure en velgennemtænkt handlingsplan med OODA-validering (Observe, Orient, Decide, Act)? Hvis ikke jeres procedure har en OODA-validering, risikerer en medarbejder at blive handlingslammet i en kritisk situation. Det er heldigvis sjældent at sådanne personfarlige eller livstruende
situationer opstår, men selvom det kun måtte være én gang i medarbejderens arbejdsliv, så er det væsentligt, at den gang bliver en sikker oplevelse.

 

SIKKERHEDSFAGLIG OODA-VALIDERING

Vi støder heldigvis sjældent på konfliktsituationer der reelt kan true liv, førlighed og psykisk helbred – og problemet ved det er, at den enkelte får meget lidt træning i at mestre risikosituationer, der opleves som farlige, og det er som bekendt træning, der gør mester. I de fleste frontlinjeorganisationer er kerneopgaven at hjælpe borgere, elever, beboere bedst muligt, og af samme grund er sikkerhedsspørgsmål og mental parathed i forhold til sikkerhed ofte ikke en fagfaglig kompetence, men snarere en viden som ikke trænes eller valideres. Derfor er det helt afgørende, at de sikkerhedsprocedurer der arbejdes med, er sikkerhedsfagligt OODA-validerede – Det kan vi hjælpe jer med!

Field Consulting feedback
Vi rådgiver jer og giver jer sparring på, hvad I kan gøre for mest effektivt at løse jeres udfordringer inden for den eksisterende organisatoriske og økonomiske ramme.
Vi tilpasser vores feedback til jeres behov og ønsker. Vi kan både besøge jer og give jer mundtlig feedback, eller vi kan udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag.

  • Ofte vælger vores kunder at få et mundtligt Field Consulting feedback for at blive inspireret til egen praksis i forhold til, hvad vi ser som de lavest hængende frugter, samt de handlinger, metoder og tiltag der indenfor den eksisterende ramme vil kunne gøre, at I kan indløse jeres målsætninger.
  • Foredrag/oplæg til medarbejdergruppen om vores feltobservationer og 
overvejelser, udviklingspotentialer, eksisterende succesformel, samt 
anbefalinger.
  • Konfliktfaglig temadag der med udgangspunkt i feltobservationer og 
samtaler med jer bringer de mest virksomme perspektiver, redskaber og 
metoder i spil i forhold til netop jeres virkelighed.
  • Vi udarbejder et egentligt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag

Form

Kursus/workshop: 2/8 timer

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.