Festudvalg

FESTUDVALG

Et velfungerende festudvalg er en afgørende katalysator for det sociale fællesskab på skolen, fordi skolefester og fredagscafeer skaber sociale rum, hvor eleverne kan mødes og knytte nye relationer på tværs af klasser og årgange. Hos Skoletryghed forstår vi, at sociale arrangementer som skolefester og fredagscafeer er en enormt vigtig del af skolelivet, fordi en god skoletid ikke kun handler om faglighed, karaktergennemsnit og eksamensbevis, men mindst lige så meget om venskaber, kærlighed og muligheder for at få prøvet sig selv grundigt af i relation til andre unge. Skoletrygheds erfarne festudvalgskonsulenter, og kurser i eventmanagement, lærer fest-udvalget, eller elevrådets festgruppe, at planlægge og eksekvere socialt værdiskabende fester, som skaber optimale betingelser for elevfællesskabet på tværs af klasserne og støtter op om skolens værdier og uddannelsesmission. I det følgende afsnit vil vi beskrive elevrådets festgruppe og et festudvalg under fællesbetegnelsen: festudvalget.

FESTUDVALGSKURSET

For at opnå at eleverne, såvel som uddannelsesinstitutionen, får det maksimale ud af skolefesterne, tilbyder Skoletryghed et grundkursus, som lægger fundamentet for et velorganiseret og værdiskabende festudvalg. Når festudvalgsmedlemmerne har gennemført Festudvalgskurset, er de godt forberedte på at håndtere de praktiske, organisatoriske og juridiske udfordringer, der kan opstå i en festorganisation. Derudover er kurset en god måde at skabe både motivation og en professionel tilgang hos festudvalgets medlemmer. Som afslutning på forløbet får deltagerne et kursusbevis, der bekræft er, at de har erhvervet sig de fornødne redskaber for at samarbejde og organisere sig som et velfungerende festudvalg. Derudover får festudvalget Festudvalgsmappen – et nyttigt redskab, der hjælper festudvalget til at videreføre erfaring fra årgang til årgang.

Festudvalgskurset fås både som lukket- og åbent kursus. Ved det lukkede kursus kommer vi til skolen og underviser. Ved det åbne kursus kommer eleverne fra forskellige skoler til os.

Varighed

4-6 timer

Format

Lukket kursus: finder sted på skolen

DET SIGER EN TIDLIGERE DELTAGER OM KURSET:

”Festudvalgskurset har hjulpet festudvalget på min skole utrolig meget. Det var nogle sjove og lærerige timer, hvor vi fi k en masse gode råd, bl.a. om hvordan vi får delt opgaverne ud, så jeg som formand ikke står med alt selv. Kurset gav os rigtig meget i forhold til samarbejde, og fi k os skubbet i gang med at få skabt et bedre fællesskab, hvilket vi allerede nu har fået.”

– Katrine Corfitsen, Festudvalgsformand, HTX Viby

FESTUDVALGSKONSULENTER

Skoletrygheds erfarne festudvalgskonsulenter hjælper skolens festudvalg med at planlægge en tryg og god skolefest med fokus på trivsel og fællesskab blandt skolens studerende.

Vores festudvalgskonsulenter kan bl.a. hjælpe med professionel rådgivning om planlægning af diverse events og happenings, støtte op om en tryg festafvikling med vejledning om sikkerhedsproblematikker og risikovurdering, samt tilbyde kyndig bistand i forhold til budgettering, markedsføring og velkoordineret afvikling af fester og lignende begivenheder.

Festudvalgskonsulenten er også godt inde i de juridiske og erstatningspligtige udfordringer, som festudvalget kan støde ind i, og kan dermed også bistå festudvalget med hjælp på denne front. Derudover kan festudvalgskonsulenten byde ind med værdifuld rådgivning og sparring om organisering og strukturering af festudvalget.

 

FAST TILKNYTTET FESTUDVALGSKONSULENT

Princippet med en fast festudvalgskonsulent er til for at skabe tryghed for festudvalgsformanden og hjælpe med at opbygge og fastholde en effektiv organisationsstruktur, samt en velfungerende koordinering mellem festudvalget, lærerrepræsentanten og ledelsen. Vores festudvalgskonsulenter har fl ere års erfaring inden for afholdelse af diverse events på de gymnasiale uddannelser og kan give tryghed til festudvalgsformanden samt resten af festudvalget. Ved tilknytning af en festudvalgskonsulent får festudvalgsformanden en hotline til den faste festudvalgskonsulent, som vedkommende altid kan skrive eller ringe til.

Derudover er der også mulighed for at få vores festudvalgskonsulent ud til enkelte af festudvalgets interne møder i løbet af året, hvor konsulenten kan besvare alle tvivlsspørgsmål fra hele festudvalget. Vores festudvalgskonsulenter er sat ind i alle relevante love og brancheregler på området, og i de nyeste tiltag fra ministeriets side, og kan derfor hjælpe jer med alle de tvivlsspørgsmål, som kan opstå i løbet af året.

 

FORDELEN VED ÉN FAST RÅDGIVER OG SPARRINGSPARTNER

Der bliver tilknyttet én fast konsulent til jeres festudvalg, så I har en sparringspartner, som erhverver sig indgående kendskab til lige netop jeres udvalg og skole. Derfor kan festudvalgs-konsulenten også være med til at sikre kontinuitet i festudvalget ved bl.a. at assistere en afgående festudvalgsledelse med at videregive vigtig erfaring til nye medlemmer.

Med én fast konsulent er jeres festudvalg sikret:

  • Hotline til en professionel festudvalgskonsulent som altid står parat til at hjælpe med kyndig rådgivning i alle de forskellige tvivlsspørgsmål, der kan opstå i løbet af året.
  • En sagkyndig vejleder med indgående kendskab til lige netop jeres udvalg og skole.
  • Professionel hjælp til at skabe kontinuitet i festudvalget og tryghed for en nyvalgt formand og kasserer i festudvalget.

DET SIGER VIBY GYMNASIUM & HF OM AT HAVE TILKNYTTET EN FESTUDVALGSKONSULENT:

”Det har givet en kæmpe tryghed, i at starte som ny formand, at vide jeg altid kan skrive og ringe til en konsulent, hvis jeg sidder med et spørgsmål eller er i tvivl. Skoletrygheds konsulenter besidder en enorm stor viden inden for faget, hvilket gør, at man ikke er i tvivl om, at man altid får den rette vejledning og hjælp. Derudover er det fedt, at konsulenten fra Skoletryghed har deltaget til enkelte møder samt vores første fest. Dette var med til at skabe en ’autoritet’ overfor de nye medlemmer, samt en seriøsitet i festudvalget, samtidig med at vi stadig har det sjovt og fester sammen. Det er i hvert fald enormt anbefalelsesværdigt, hvis man ønsker en god fest og et godt sammenhold, i trygge rammer for festudvalgsformanden.”

– HEIDI CLEMENS ØSTERGAARD, FESTUDVALGSFORMAND PÅ VIBY GYMNASIUM & HF

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.