Eventsikkerhed/sikkerhedspersonale

EVENTSIKKERHED/SIKKERHEDSPERSONALE

Gode og trygge fester, som støtter positivt op om skolens værdier og bidrager til fællesskab og sammenhold på uddannelsesinstitutionen, kan være en enorm gevinst for skolen såvel som for eleverne. En god og velfungerende festkultur på skolen giver eleverne mulighed for at lære hinanden at kende uden for klasselokalerne og skaber et trygt og inkluderende socialt rum, hvor de unge inden for rammerne af skolefællesskabet kan få nogle gode og sjove oplevelser med hinanden, samtidig med at de opnår værdifulde sociale erfaringer. Skoletryghed hjælper skolen med alt hvad der skal til for at planlægge og eksekvere socialt værdiskabende fester, som skaber optimale betingelser for elevfællesskabet på tværs af klasserne og støtter op om skolens værdier og uddannelsesmission.

Vi gør festerne tryggere for over

0

Elever

SIKKERHEDSPERSONALE MED EMPATISK AUTORITET

Vores sikkerhedspersonale er specialuddannet til at arbejde professionelt med børn og unge. Med omsorg og forståelse for de unges perspektiver og problemstillinger håndterer vi potentielle konfliktsituationer via dialog frem for fysisk magt. Metoden kalder vi empatisk autoritet, en tilgang forankret i respektfuld kommunikation med de unge, hvor formålet er at afhjælpe sociale spændinger gennem pædagogisk intervention. Det er vores erfaring, at vores empatiske sikkerhedspersonale skaber større tryghed og dermed også en bedre stemning til festerne.

Skoletrygheds sikkerhedspersonale tager ansvar for elevernes tryghed ved:

  • Altid at møde eleverne med dialog og forståelse.

  • At være opmærksomme på festens stemning og foregribe og afmontere konfliktsituationer.
  • At sikre en god feststemning ved at mægle ved opstående uoverensstemmelser.
  • At arbejde godt sammen med festudvalg, DJ’s, bartendere og andet festpersonel om sammen at sikre en god og tryg fest.
  • At tage hånd om elever, som er for berusede eller er kommet til skade.

MEDIC

EN SUNDHEDSFAGLIG ENHED SOM SIKRER EN TRYG FEST

MEDIC er en lægefaglig samarit, som giver hurtig og kompetent førstehjælp til tilskadekomne. MEDIC er særlig trænet til at give livreddende førstehjælp, men tager sig også af småskader og personer bevidsthedssvækkede af et overforbrug af alkohol. MEDIC arbejder sideløbende med det øvrige sikkerhedsteam til arrangementet og hjælper med kyndig råd og vejledning i forhold til opmærksomhed på symptomer på risikabel alkohol- eller stofpåvirkning. På den måde bidrager MEDIC til at skabe en sikker fest for deltagerne. Med en MEDIC tilstede ved festen får forældre og skole den ekstra tryghed, at de unge er i sikre hænder og kan få hurtig og effektiv førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude.

 

HVORNÅR ER DER BEHOV FOR MEDIC TIL ET ARRANGEMENT?

Skoletryghed har erfaring med, at der på skoler er brug for en MEDIC, så snart det skal vurderes, hvorvidt en alkoholpåvirket eller tilskadekommen elev befinder sig i en livsfarlig påvirkning af den almene tilstand og har brug for kvalifi ceret førstehjælp. Ligeledes er det erfaringen fra andre skoler, at det kan være svært at nå igennem til alarmcentralen med beskrivelser af, hvad den tilskadekomne elev har brug for, da det i disse situationer oft e handler om at kunne kommunikere ud fra den rette forståelse og faglige indsigt. I denne sammenhæng kan der være brug for medicinsk fagkundskab, samt konkrete erfaringer med førstehjælp og præhospital indsats.

 

OPMÆRKSOMHED PÅ DE UNGES ALKOHOLKULTUR

Indimellem sker det også, at alkohol som en del af unges festkultur er genstand for opmærksomhed i medierne, hvor skolerne kan stå for skud i forhold til kritiske spørgsmål.

 

I den forbindelse anbefaler Skoletryghed at holde de unges forbrug af alkohol under opsyn via MEDIC, og, på baggrund af kvalitative metoder og udførligt rapportarbejde, indgå i et samarbejde, der kan skabe indblik i de unges drikkevaner.

SKOLETRYGHEDS SIKKERHEDSSTANDARD

EN SKRÆDDERSYET LØSNING

Vi indleder samarbejdet med en samtale, mellem Skoletryghed og skolens ledelse, om skolens særlige forhold og ønsker for samarbejdet. På baggrund af den etablerede fælles forståelse vil Skoletryghed og skolen forventningsafstemme samarbejdet, og vi vil så udforme en løsningsmodel for skolefesterne; som er skræddersyet til at imødekomme skolens ønsker, værdier og udfordringer.

EFFEKTIV KOORDINERING

Skoletryghed etablerer et løbende samarbejde og en effektiv koordinering mellem Skoletrygheds daglige leder, sikkerhedsteamet, skolens ledelse og læreransvarlige. Vi har indarbejdet faste procedurer for et velfungerende kommunikationsloop, hvor alle retningslinjer, tryghedstiltag og sikkerhedsprocedurer bliver nøje koordineret og afstemt med den enkelte skole. Vores personale kommunikerer endvidere med festudvalget før, under og eft er festen.

SIKKERHEDSPERSONALE MED EMPATISK AUTORITET

For at sikre vores mission tilbyder vi ikke blot den fysiske sikkerhed, men en empatisk, pædagogisk og dialogorienteret tilgang. Vores sikkerhedspersonale understøtter den gode fest og sikrer, at elever der har behov for hjælp, får hjælp. Vores tilgang til eleverne er at møde dem i øjenhøjde ud fra den opfattelse, at gensidig respekt og anerkendelse er den bedste tilgang til konflikthåndtering.

Vi kalder vores tilgang for empatisk autoritet – vi er anerkendende men konsekvente.

MEDIC OG DEN MISBRUGSFOREBYGGENDE ENHED

Vores samaritordning MEDIC og Den Misbrugsforebyggende Enhed (MFE) skaber ekstra sikkerhed for eleverne til skolefesterne og bidrager med tryghed for deres forældre. MFE sikrer med diskrete men effektive tiltag et narkotikafrit festmiljø; MEDIC sikrer hurtig hjælp til elever, der har slået sig, skåret sig, drukket for meget eller på anden måde har brug for kompetent sundhedsfaglig bistand.

EVENTRAPPORT

Teamlederne for henholdsvis sikkerhed og MFE, samt den tilstedeværende MEDIC, skriver rapport på hver deres område. Alle væsentlige hændelser noteres, hvilket er vigtigt i forhold til eventuelle forsikringsbegivenheder og for skolens mulighed for at følge op på konkrete hændelser.

ÅRSRAPPORT & EVALUERINGSMØDE

Skoletryghed udarbejder en grundig årsrapport, som samler op på erfaringerne fra skolefesterne i forhold til generelle tendenser, specifikke problemstillinger og udviklinger. Skolen vil få tilsendt rapporten, men vi vil også tage et møde med skolen, for på baggrund af rapporten, at planlægge forbedringer af eksisterende procedurer samt eventuelle nye tiltag.

Vores kunder siger

“På Handelsgymnasiet i Århus har vi i en årrække afviklet vores fester i samarbejde med Skoletryghed. Som skole sætter vi stor pris på sikkerhedskonsulenternes tydeligt professionelle tilgang til konflikthåndtering. Vi har gennem årene oplevet en meget positiv udvikling i retning af problemfrie fester med god stemning.”

Henrik Chistensen, Lektor – Aarhus Business College, Vejlby

“Marselisborg Gymnasium har gennem flere år samarbejdet med Skoletryghed om afvikling af skolens elevfester. Senest har vi samarbejdet om afviklingen af det større arrangement InterMGP, hvor 10 skoler fra hele Aarhus og omegn deltog. Skoletryghed’s professionelle og empatiske sikkerhedspersonale har en stor del af æren af, at arrangementet forløb til elever og læreres store tilfredshed.”

Hans Christian Hulvej, Uddannelsesleder – Marselisborg Gymnasium

“I Skoletryghed har vi fået en stærk og konstruktiv sparringspartner ikke kun i forhold til afvikling af fester og cafeer, men også omkring forebyggende indsatser. Der er i fællesskab udviklet et klart regelsæt i forbindelse med fester og cafeer. Et regelsæt der er tydeligt beskrevet og løbende kommunikeres til eleverne. Det mindsker konfliktsituationer med eleverne under festerne. Endvidere er der faste aftaler omkring ansvarsfordeling og opgaver fordelt mellem Skoletrygheds personale og vores skoles repræsentanter, og detaljer klares under den løbende briefing.

Desuden oplever vi at Skoletryghed er proaktive omkring styrkelse af et solidt og vedholdende festudvalg, og at de til hver en tid står til rådighed med råd og vejledning omkring udvikling af et godt skolemiljø. Tiltag udvikles i et tæt samarbejde mellem dem og os. Vi kan varmt anbefale Skoletryghed som samarbejdspartner.”

– Jeannette Timmermann Bonnén, Vicerektor på Aarhus Handelsgymnasium, Risskov

“På Handelsgymnasiet i Viby har vi nu i en årrække haft fornøjelsen af et samarbejde med Skoletryghed i forbindelse med afholdelsen af vores fester og cafeer. Som skole sætter vi stor pris på tydelig og god kommunikation til og med eleverne, hvilket Skoletryghed i den grad har udvist.
Dialog og respekt har ligeledes været kendetegn i vores gode samarbejde og bidrager positivt til det gode skolemiljø, vi har her på Viemosevej.

-Gustave Ntandikiye, Lektor, cand. merc., Aarhus Handelsgymnasium

Skal vi tage hånd om Jeres næste arrangement?

Søger du en skræddersyet løsning?

Ring eller send en mail, så sender vi et uforpligtende tilbud på en skræddersyet løsning.

70 70 50 85

kontakt@skoletryghed.dk

Forebyggelse-, håndtering- og løsning af konkrete problemer og konflikter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til ovenstående, så kontakt os idag og hør nærmere.